Актове на СЕМ

Начало » Актове на СЕМ

Решение № РД-05-9 от 6 февруари 2018 г. за предоставяне на достъп до обществена информация.
Решение № РД-05-8 от 6 февруари 2018 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "Радиокомпания Си.Джей" ООД за територията на гр. Разград.
Решение № РД-05-7 от 6 февруари 2018 г. за изменение на регистрацията за доставяне на аудио-визуална медийна услуга на "Мувистар" ЕООД.
Решение № РД-05-6 от 6 февруари 2018 г. за откриване на процедура за провеждане на конкурс за регион, включващ областите  Монтана, Враца и Видин.
Решение № РД-05-5 от 23 януари 2018 г. за изменение на регистрацията за доставяне на аудио-визуална медийна услуга на "Ефишънси Фърст Медия" ЕООД.
Решение № РД-05-4 от 23 януари 2018 г. за заличаване вписването на "Транс Телеком" АД като доставчик на нелинейна услуга.
Решение № РД-05-3 от 16 януари 2018 г. за изменение на регистрацията за доставяне на аудио-визуална медийна услуга на "Телемедиа" ЕООД.
Решение № РД-05-2 от 9 януари 2018 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "Оберон Радио Макс" ЕООД за територията на гр. Самоков.
Решение № РД-05-1 от 9 януари 2018 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "РТЕ НЕТ" ООД за територията на гр. Монтана.
Решение № РД-05-140 от 21 декември 2017 г. за откриване на процедури за градовете Белослав, Харманли, Созопол, Бобошево, Габрово (кв. Етъра), Долна Митрополия, Свиленград, Радомир, Дряново, Раднево и Първомай.
Решение № РД-05-139 от 21 декември 2017 г. за поправка на допусната грешка в Решение № РД-05-135/30.11.2017 г.
Решение № РД-05-138 от 12 декември 2017 г. за класиране на кандидатите за лицензия, участвали в конкурса за гр. Дупница, честота 105.8 MHz.
Решение № РД-05-137 от 12 декември 2017 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "Агенция Витоша" ЕООД за територията на гр. Петрич.
Решение № РД-05-136 от 12 декември 2017 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "Инвестор.БГ" АД за територията на гр. Златоград.
Покани за доброволно изпълнение (2 броя)
Решение № РД-05-135 от 30 ноември 2017 г. за даване на задължителни указания на "Розенфелд и ко" АД.
Решение № РД-05-134 от 30 ноември 2017 г. за заличаване регистрацията за доставяне на радиоуслуга на Община Бургас.
Решение № РД-05-133 от 30 ноември 2017 г. за заличаване регистрацията за доставяне на аудио-визуална медийна услуга на "Еко Трейд" ООД.
Споразумение по чл. 32, ал. 6 от ЗРТ от 2017 г. за защита на децата от съдържание, което е неблагоприятно или създава опасност от увреждане на тяхното физическо, психическо, нравствено и/или социално развитие
Покани за доброволно изпълнение(6 броя)