Актове на СЕМ

Начало » Актове на СЕМ

Решение № РД-05-16 от 12 февруари 2020 г. за заличаване регистрацията на Община Свищов като доставчик на радиоуслуга.
Споразумение по чл. 32, ал. 6 от ЗРТ от 2020 г.
за защита на децата от съдържание, което е неблагоприятно или създава опасност от увреждане на тяхното физическо, психическо, нравствено и/или социално развитие
Позиция
СЕМ призовава доставчиците на медийни услуги да спазват професионалните стандарти и етичните норми при отразяване на актуалната информация относно разпространението на COVID 19
Решение № РД-05-15 от 5 февруари 2020 г. за класиране на кандидатите за лицензия, участвали в конкурса за осъществяване на радиодейност на територията на гр. Свищов, честота 100.0 MHz.
Решение № РД-05-14 от 5 февруари 2020 г. за класиране на кандидатите за лицензия, участвали в конкурса за осъществяване на радиодейност на територията на гр. Свищов, честота 94.7 MHz.
Решение № РД-05-13 от 5 февруари 2020 г. за класиране на кандидатите за лицензия, участвали в конкурса за осъществяване на радиодейност на територията на гр. Левски, честота 93.5 MHz.
Решение № РД-05-12 от 5 февруари 2020 г. за класиране на кандидатите за лицензия, участвали в конкурса за осъществяване на радиодейност на територията на гр. Левски, честота 92.7 MHz. 
Решение № РД-05-11 от 5 февруари 2020 г. за класиране на кандидатите за лицензия, участвали в конкурса за осъществяване на радиодейност на територията на гр. Бяла (обл. Русе), честота 95.2 MHz.
Решение № РД-05-10 от 5 февруари 2020 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на БНР.
Решение № РД-05-9 от 5 февруари 2020 г. за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация.
Решение № РД-05-8 от 5 февруари 2020 г. за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация.
Решение № РД-05-7 от 29 януари 2020 г. за образуване на производство по установяване на конфликт на интереси.
Решение № РД-05-6 от 29 януари 2020 г. за изменение регистрацията на Фокс Нетуъркс Груп България ЕООД.за доставяне на аудио-визуални медийни услуги.
Решение № РД-05-5 от 29 януари 2020 г. за изменение регистрацията на Фокс Нетуъркс Груп България ЕООД.за доставяне на аудио-визуални медийни услуги.
Решение № РД-05-4 от 22 януари 2020 г. за избор на генерален директор на БНР.
Решение № РД-05-3 от 9 януари 2020 г. за откриване на неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност на територията на гр. Тетевен.
Решение № РД-05-2 от 9 януари 2020 г. за откриване на неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност на територията на гр. Добринище.
Решение № РД-05-1 от 9 януари 2020 г. за откриване на неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност на територията на к.к. Боровец.
Решение № РД-05-130 от 20 декември 2019 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "Радиокомпания Си.Джей" ООД за територията на гр. Русе.
Решение № РД-05-129 от 20 декември 2019 г. за изменение регистрацията на "Видеосат 21 век" ООД за доставяне на аудио-визуална услуга.