Актове на СЕМ

Начало » Актове на СЕМ

Решение № РД-05-64 от 29 май 2019 г. за заличаване регистрацията на "Би Ай Телевизия" ЕООД като доставчик на аудио-визуална медийна услуга.
Решение № РД-05-63 от 29 май 2019 г. за утвърждаване на доц. Данаил Данов като за член на управителния съвет на БНР.
Решение № РД-05-62 от 22 май 2019 г. за вписване на "А1 България" ЕАД като доставчик на нелинейна медийна услуга.
Решение № РД-05-61 от 14 май 2019 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "Дарик радио" АД.
Решение № РД-05-60 от 14 май 2019 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "Българска Радиокомпания" ЕООД за територията на гр. Шумен.
Решение № РД-05-59 от 14 май 2019 г. за откриване на процедура за провеждане на конкурс за град Пловдив.
Решение № РД-05-58 от 14 май 2019 г. за утвърждаване на член на УС на БНТ.
Решение № РД-05-57 от 14 май 2019 г. за предсрочно прекратяване мандата на член на УС на БНР.
Решение № РД-05-56 от 14 май 2019 г. за предоставяне на достъп до обществена информация.
Покани за доброволно изпълнение (4 броя)
Решение № РД-05-55 от 9 май 2019 г. за предоставяне на достъп до обществена информация.
Решение № РД-05-54 от 9 май 2019 г. за обявяване на процедура за избор на генерален директор на Българската национална телевизия.
Решение № РД-05-53 от 9 май 2019 г. за обявяване на процедура за избор на генерален директор на Българското национално радио.
Решение № РД-05-52 от 9 май 2019 г. за поправка на явна фактическа грешка.
Решение № РД-05-51 от 9 май 2019 г. за изменение на индивидуална лицензия за доставяне на аудио-визуална услуга и на удостоверения за регистрация, издадени на "Нова Броудкастинг Груп" ЕАД.
Решение № РД-05-50 от 24 април 2019 г. за избор на председател на СЕМ.
Решение № РД-05-49 от 24 април 2019 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения , издадено на "Метрорадио" ЕООД за територията на гр. Плевен.
Решение № РД-05-48 от 24 април 2019 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "Радиокомпания Си.Джей" ООД за територията на гр. Обзор.
Решение № РД-05-47 от 24 април 2019 г. за вписване на "Ай Ти Ен Консулт" ЕООД като доставчик на нелинейна медийна услуга.
Решение № РД-05-46 от 24 април 2019 г. за откриване на процедури за провеждане на конкурси.