Актове на СЕМ

Начало » Актове на СЕМ

Решение № РД-05-104 от 16 декември 2020 г. за изменение на индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга, издадена на Инвестор.бг АД за територията на гр. Самоков.
Решение № РД-05-103 от 04 декември 2020 г. за изменение на регистрацията на Фондация Саворе - Самоков за доставяне на аудио-визуална медийна услуга.
Решение № РД-05-102 от 04 декември 2020 г. за вписване на Консепт Студио ЕООД като доставчик на нелинейна медийна услуга.
Решение № РД-05-101 от 04 декември 2020 г. за вписване на Глобал Синема България ЕООД като доставчик на нелинейни медийни услуги.
Решение № РД-05-100 от 04 декември 2020 г. за заличаване регистрацията на Монт 7 Холдинг ООД за доставяне на аудио-визуална медийна услуга.
Решение № РД-05-99 от 04 декември 2020 г. за регистрация на Хоум Нетуърк ООД като доставчик на линейна медийна услуга (телевизионен оператор).
Решение № РД-05-98 от 04 декември 2020 г. за регистрация на Хоум Нетуърк ООД като доставчик на линейна медийна услуга (телевизионен оператор).
Решение № РД-05-97 от 04 декември 2020 г. за регистрация на Нова Броудкастинг Груп ЕООД като доставчик на линейна медийна услуга (телевизионен оператор).
Решение № РД-05-96 от 04 декември 2020 г. за заличаване регистрацията на Елит Медиа България ЕООД за доставяне на аудио-визуална медийна услуга.
Решение № РД-05-95 от 04 декември 2020 г. за прехвърляне на индивидуална лицензия за доставяне на аудио-визуална услуга от Елит Медиа България ЕООД на Нова Броудкастинг Груп ЕООД.
Решение № РД-05-94 от 26 ноември 2020 г. за определяне на изпълнител на обществена поръчка, открита с Решение № РД-05-83/ 24.09.2020 г.
Решение № РД-05-93 от 18 ноември 2020 г. за отказ за регистрация на Българе ТВ ЕООД като доставчик на аудио-визуална медийна услуга. 
Решение № РД-05-92 от 4 ноември 2020 г. за предоставяне на достъп до обществена информация.
Решение № РД-05-91 от 4 ноември 2020 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на МК Студио ЕООД.
Решение № РД-05-90 от 4 ноември 2020 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Инвестор.бг АД.
Решение № РД-05-89 от 4 ноември 2020 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Фокус – Нунти ООД.
Решение № РД-05-88 от 4 ноември 2020 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на РТЕ НЕТ ООД.
Решение № РД-05-87 от 4 ноември 2020 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Радио 1 ЕООД.
Становище по ЗИД на ЗРТ
Решение № РД-05-86 от 21 октомври 2020 г. за регистрация на Код Фешън Интернешънъл ООД като доставчик на линейна медийна услуга (телевизионен оператор).