Актове на СЕМ

Начало » Актове на СЕМ

Решение № РД-05-92 от 28 август 2019 г. за откриване на неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност за град Свищов, честота 100.0 MHz.
Решение № РД-05-91 от 28 август 2019 г. за откриване на неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност за град Свищов, честота 94.7 MHz.
Решение № РД-05-90 от 28 август 2019 г. за откриване на неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност за град Бяла (обл. Русе), честота 95.2 MHz.
Актове за установяване на публични държавни вземания (7 броя)

Договор за възлагане на управление на БНР
Решение № РД-05-89 от 7 август 2019 г. за утвърждаване на член на УС на БНТ.
Актове за установяване на публични държавни вземания (8 броя)
Решение № РД-05-88 от 31 юли 2019 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "МК Студио" ЕООД за територията на гр. Бургас.
Решение № РД-05-87 от 31 юли 2019 г. за изменение на регистрацията на "КИС" ООД за доставяне на аудио-визуална медийна услуга.
Решение № РД-05-86 от 26 юли 2019 г. за утвърждаване на членове на УС на БНР.
Решение № РД-05-85 от 16 юли 2019 г. за изменение на индивидуална лицензия за доставяне на аудио-визуална услуга и на удостоверения за регистрация, издадени на "Нова Броудкастинг Груп" ЕАД.
Решение № РД-05-84 от 16 юли 2019 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "Оберон Радио Макс" ЕООД за територията на гр. Велинград.
Решение № РД-05-83 от 16 юли 2019 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "Инвестор.бг" АД за територията на гр. Велинград.
Решение № РД-05-82 от 16 юли 2019 г. за заличаване регистрацията на "Видеосат - Нове" ООД като доставчик на аудио-визуална медийна услуга.
Решение № РД-05-81 от 9 юли 2019 г. за откриване на процедури за провеждане на конкурси за градовете Златица, Трявна и Карлово.
Решение № РД-05-80 от 5 юли 2019 г. за избор на генерален директор на Българската национална телевизия.
Решение № РД-05-79 от 1 юли 2019 г. за изменение на регистрацията на "Фотон - К" ЕООД за доставяне на аудио-визуална медийна услуга.
Решение № РД-05-78 от 1 юли 2019 г. за изменение на индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга, издадена на СД "Вис Виталис - Самарски и с-ие" за град Казанлък.
Уведомления за откриване на административно производство за издаване на АУПДВ (7 броя)
Решение № РД-05-77 от 28 юни 2019 г. за избор на генерален директор на Българското национално радио.