Актове на СЕМ

Начало » Актове на СЕМ

Решение № РД-05-24 от 8 април 2021 г. за вписване на Ви Бокс ЕАД като доставчик на платформа за споделяне на видеоклипове.
Решение № РД-05-23 от 8 април 2021 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Фокус-Нунти ООД.
Решение № РД-05-22 от 8 април 2021 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Радио 1 ЕООД.
Решение № РД-05-21 от 8 април 2021 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на БНР.
Решение № РД-05-20 от 8 април 2021 г. за изменение на регистрацията на Фондация Саворе - Самоков за доставяне на аудио-визуална медийна услуга.
Решение № РД-05-19 от 8 април 2021 г. за заличаване регистрацията на Ай Си Ес ЕАД за доставяне на аудио-визуална медийна услуга.
Решение № РД-05-18 от 8 април 2021 г. за вписване на Глобал Уеб ООД като доставчик на нелинейна медийна услуга.
Покана за доброволно изпълнение
Решение № РД-05-17 от 17 март 2021 г. за прехвърляне на индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга на територията на гр. Банско от Омъ -  Илиеви ООД на Р-22 ЕООД.
Решение № РД-05-16 от 17 март 2021 г. за вписване на Агенция Европа ООД като доставчик на нелинейна медийна услуга.
Решение № РД-05-15 от 17 март 2021 г. за вписване на Агро Ти Ви ЕАД като доставчик на нелинейна медийна услуга.
Решение № РД-05-14 от 17 март 2021 г. за вписване на Анаили Мили ЕООД като доставчик на нелинейна медийна услуга.
Покани за доброволно изпълнение (6 броя)
Решение № РД-05-13 от 10 март 2021 г. за заличаване вписването на Дъ Уолт Дисни Къмпани България  ЕООД като доставчик на нелинейни услуги.
Решение № РД-05-12 от 10 март 2021 г. за изменение на регистрацията на Евроком - Царевец ООД за доставяне на аудио-визуална медийна услуга.
Решение № РД-05-11 от 10 март 2021 г. за предоставяне на достъп до обществена информация.
Решение № РД-05-10 от 10 март 2021 г. за предоставяне на достъп до обществена информация.
Решение № РД-05-9 от 24 февруари 2021 г. за класиране на кандидатите за лицензия, участвали в конкурса за радиодейност на територията на град Царево, честота 97.4 MHz.
Решение № РД-05-8 от 24 февруари 2021 г. за изменение на регистрацията на Лени Филм ЕООД за доставяне на аудио-визуална медийна услуга.
Решение № РД-05-7 от 24 февруари 2021 г. за вписване на БТА като доставчик на нелинейна медийна услуга.