Актове на СЕМ

Начало » Актове на СЕМ

Решение № РД-05-64 от 13 юли 2023 г. за вписване на НИКАдвъртайзинг ЕООД като доставчик на нелинейни медийни услуги.
Решение № РД-05-63 от 13 юли 2023 г. за вписване на ОФФ Медия АД като доставчик на нелинейни  медийни услуги.
Решение № РД-05-62 от 5 юли 2023 г. за вписване на Издателска къща Марица ЕООД като доставчик на нелинейна медийна услуга.
Решение № РД-05-61 от 5 юли 2023 г. за вписване на Арк - България ЕООД като доставчик на нелинейна медийна услуга.
Решение № РД-05-60 от 5 юли 2023 г. за вписване на Сдружение Про Веритас като доставчик на нелинейна медийна услуга.
Решение № РД-05-59 от 5 юли 2023 г. за вписване на Хиксев ЕООД като доставчик на нелинейна медийна услуга.
Решение № РД-05-58 от 5 юли 2023 г. за заличаване регистрациите на Фокус - Нунти ООД за доставяне на радиоуслуги.
Решение № РД-05-57 от 5 юли 2023 г. за прехвърляне на индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга от  Агенция Атлантик ЕООД  на Агенция Витоша ЕООД.
Решение № РД-05-56 от 5 юли 2023 г. за предоставяне на достъп до обществена информация.
Актове за установяване на публично държавно вземане (10 броя)
Решение № РД-05-55 от 20 юни 2023 г. за вписване на Профит медия груп ЕООД като доставчик на нелинейна медийна услуга.
Решение № РД-05-54 от 20 юни 2023 г. за вписване на Спортал.бг АД като доставчик на нелинейна медийна услуга.
Решение № РД-05-53 от 8 юни 2023 г. за класиране на кандидатите за лицензия, участвали в конкурса за радиодейност за град Ловеч, честота 105.9 MHz.
Решение № РД-05-52 от 8 юни 2023 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Фокус Медия ЕООД.
Решение № РД-05-51 от 8 юни 2023 г. за изменение на индивидуална лицензия, издадена на Община Дулово за гр. Дулово.
Решение № РД-05-50 от 8 юни 2023 г. за изменение на индивидуални лицензии, издадени на Инвестор.бг АД.
Уведомления за откриване на административно производство за издаване на АУПДВ на „МОСТ МЕДИА” ЕООД
Решение № РД-05-49 от 17 май 2023 г. за вписване на Флаг Консулт ЕООД като доставчик на нелинейна медийна услуга.
Решение № РД-05-48 от 17 май 2023 г. за откриване на процедури за провеждане на конкурси за град Перник и област Перник.
Решение № РД-05-47 от 17 май 2023 г. за предоставяне на достъп до обществена информация.