Актове на СЕМ

Начало » Актове на СЕМ

Решение № РД-05-13 от 15 февруари 2024 г. за изменение на разрешение за ползване на радиочестотен спектър от електронна съобщителна мрежа за наземно аналогово радиоразпръскване, издадено на Радио Тангра ЕАД.
Решение № РД-05-12 от 15 февруари 2024 г. за изменение на разрешение за ползване на радиочестотен спектър от електронна съобщителна мрежа за наземно аналогово радиоразпръскване, издадено на Метрорадио ЕООД.
Решение № РД-05-11 от 15 февруари 2024 г. за вписване на Балкан Вижън 21 ЕООД като доставчик на нелинейни медийни услуги. 
Решение № РД-05-10 от 15 февруари 2024 г. за заличаване вписването на нелинейна медийна услуга "подкаст", предоставяна от БТВ Медиа Груп ЕАД. 
Решение № РД-05-9 от 15 февруари 2024 г. за вписване на промени в основните параметри на нелинейна медийна услуга, предоставяна от БТВ Медиа Груп ЕАД.
Решение № РД-05-8 от 15 февруари 2024 г. за изменение на регистрацията на Болкан Мюзик ЕООД.
Решение № РД-05-7 от 15 февруари 2024 г. за изменение на регистрацията на ТВ1 България ЕООД.
Решение № РД-05-6 от 15 февруари 2024 г. за изменение на регистрацията на Ес Ти Загора ООД.
Решение № РД-05-5 от 24 януари 2024 г. за прекратяване на индивидуалната лицензия за доставяне на аудио-визуална медийна услуга на Балкан българска телевизия ЕАД.
Решение № РД-05-4 от 24 януари 2024 г. за изменение на индивидуална лицензия за доставяне на аудио-визуална медийна услуга чрез електронни съобщителни мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване, издадена на Нова Броудкастинг Груп ЕООД.
Решение № РД-05-3 от 18 януари 2024 г. за отказ за прехвърляне от Мост Медиа ЕООД на Фокус Медия ЕООД на индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга за гр. Козлодуй.
Решение № РД-05-2 от 18 януари 2024 г. за изменение на индивидуална лицензия за доставяне на аудио-визуална медийна услуга чрез електронни съобщителни мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване, издадена на БТВ Медиа Груп ЕАД.
Решение № РД-05-1 от 18 януари 2024 г. за изменение на индивидуална лицензия, издадена на Радиокомпания Си.Джей ООД за територията на гр. Айтос.
Решение № РД-05-141 от 19 декември 2023 г. за поправка на очевидна фактическа грешка, допусната в Решение № РД-05-132/ 07.12.2023 г.
Решение № РД-05-140 от 19 декември 2023 г. за вписване на ОТТ България ЕООД като доставчик на нелинейни медийни услуги.
Решение № РД-05-139 от 19 декември 2023 г. за изменение на регистрацията на БТВ Медиа Груп ЕАД за доставяне на аудио-визуална медийна услуга с наименование bTV LADY.
Решение № РД-05-138 от 7 декември 2023 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на РТЕ НЕТ ООД.
Решение № РД-05-137 от 7 декември 2023 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Българското национално радио.
Решение № РД-05-136 от 7 декември 2023 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на РТЕ НЕТ ООД.
Решение № РД-05-135 от 7 декември 2023 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Радио Веселина ЕАД.