Актове на СЕМ

Начало » Актове на СЕМ

Решение № РД-05-73 от 25 август 2021 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Дарик радио АД.
Решение № РД-05-72 от 25 август 2021 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Българското национално радио.
Решение № РД-05-71 от 25 август 2021 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Радио 1 ЕООД.
Решение № РД-05-70 от 12 август 2021 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на РТЕ НЕТ ООД.
Решение № РД-05-69 от 12 август 2021 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Радио 1 ЕООД.
Решение № РД-05-68 от 12 август 2021 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Инвестор.бг АД.
Решение № РД-05-67 от 12 август 2021 г. за вписване на промени в доставчика на нелинейни медийни услуги Булсатком ЕООД
Решение № РД-05-66 от 12 август 2021 г. за изменение на регистрацията на Телемедиа ЕООД за доставяне на аудио-визуална медийна услуга.
Решение № РД-05-65 от 12 август 2021 г. за изменение на регистрацията на Калртон Инвест ЕООД за доставяне на аудио-визуална медийна услуга.
Решение № РД-05-64 от 12 август 2021 г. за прехвърляне на индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга на територията на гр. Силистра от Бойкос ЕООД на Агенция Витоша ЕООД.
Решение № РД-05-63 от 12 август 2021 г. за обяване на процедура за избор на генерален директор на БНР
Актове за установяване на публични държавни вземания (11 броя)
Решение № РД-05-62 от 4 август 2021 г. за предсрочно прекратяване мандата на генералния директор на БНР и избор на временно изпълняващ длъжността.
Уведомления за откриване на административно производство за издаване на АУПДВ (9 броя)
Решение № РД-05-61 от 7 юли 2021 г. за поправка на фактическа грешка, допусната в Решение № РД-05-48/ 16.06.2021 г.
Решение № РД-05-60 от 7 юли 2021 г. за вписване на Джобс.бг ЕООД като доставчик на нелинейна медийна услуга.
Решение № РД-05-59 от 7 юли 2021 г. за вписване на Реално и вълшебно ООД като доставчик на нелинейна медийна услуга.
Решение № РД-05-58 от 7 юли 2021 г. за вписване на Икономедиа АД като доставчик на нелинейна медийна услуга.
Решение № РД-05-57 от 7 юли 2021 г. за изменение на индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга, издадена на Радио Станция ЕООД
Решение № РД-05-56 от 29 юни 2021 г. за освобождаване на Ивелина Димитрова от длъжността член на СЕМ.