Актове на СЕМ

Актове на СЕМ

Начало » Актове на СЕМ

Решение № РД-05-73 от 9 октомври 2018 г. за регистрация като доставчик на линейна медийна услуга (телевизионен оператор) на "Българска свободна медия" ЕООД.
Решение № РД-05-72 от 9 октомври 2018 г. за откриване на процедура по възлагане на обществена поръчка.
Решение № РД-05-71 от 2 октомври 2018 г. за предоставяне на достъп до обществена информация.
Решение № РД-05-70 от 27 септември 2018 г. за предоставяне на достъп до обществена информация.
Решение № РД-05-69 от 27 септември 2018 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "Екстаз" ООД за територията на гр. Стара Загора.
Решение № РД-05-68 от 27 септември 2018 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "Оберон Радио Макс" ЕООД за територията на гр. Велико Търново.
Решение № РД-05-67 от 27 септември 2018 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "Оберон Радио Макс" ЕООД за територията на гр. Велико Търново.
Решение № РД-05-66 от 27 септември 2018 г. за откриване на процедура за провеждане на конкурс за град Смолян.
Решение № РД-05-65 от 27 септември 2018 г. за регистрация като доставчик на линейна медийна услуга (телевизионен оператор) на "А1 БЪЛГАРИЯ" ЕАД.   
Решение № РД-05-64 от 27 септември 2018 г. за изменение на индивидуална лицензия за доставяне на аудио-визуална медийна услуга, издадена на БНТ.
Актове за установяване на публични държавни вземания (11 броя)
Решение № РД-05-63 от 4 септември 2018 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "Дарик радио" АД за територията на Р България.
Решение № РД-05-62 от 4 септември 2018 г. за изменение на регистрацията на БНТ за доставяне на аудио-визуална медийна услуга.
Решение № РД-05-61 от 4 септември 2018 г. за изменение на индивидуална лицензия за доставяне на аудио-визуална медийна услуга, издадена на БНТ.
Решение № РД-05-60 от 28 август 2018 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "Радио 1" ЕООД за територията на к.к. Боровец.
Решение № РД-05-59 от 28 август 2018 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "Метрорадио" ЕООД за територията на гр. Пловдив.
Решение № РД-05-58 от 28 август 2018 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "Р-22" ЕООД за територията на гр. Пловдив.
Решение № РД-05-57 от 28 август 2018 г. за изменение на регистрацията на "Детелина медия" ООД за доставяне на аудио-визуална услуга.
Решение № РД-05-56 от 28 август 2018 г. за изменение на регистрацията на "Римекс" ООД за доставяне на аудио-визуална услуга.
Решение № РД-05-55 от 28 август 2018 г. за прекратяване на индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга, издадена на "Инфопрес и ко" ЕООД за гр. Хасково.