Актове на СЕМ

Начало » Актове на СЕМ

Решение № РД-05-83 от 24 август 2023 г. за откриване на неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност на територията на гр. Търговище.
Решение № РД-05-82 от 24 август 2023 г. за откриване на неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност на територията на гр. Монтана.
Акт за установяване на публично държавно вземане на МОСТ МЕДИА ЕООД
Решение № РД-05-81 от 27 юли 2023 г. за предоставяне на достъп до обществена информация.
Решение № РД-05-80 от 27 юли 2023 г. за вписване на Аресина ЕООД като доставчик на нелинейна медийна услуга.
Решение № РД-05-79 от 27 юли 2023 г. за вписване на Фондация Алтернативи и Анализи като доставчик на нелинейна медийна услуга.
Решение № РД-05-78 от 27 юли 2023 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Фокус Медия ЕООД.
Решение № РД-05-77 от 27 юли 2023 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Българското национално радио.
Решение № РД-05-76 от 27 юли 2023 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Радио Експрес АД.
Решение № РД-05-75 от 27 юли 2023 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на СУ Св. Климент Охридски.
Решение № РД-05-74 от 27 юли 2023 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Радио и Телевизия Сити ЕООД.
Решение № РД-05-73 от 27 юли 2023 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Радиокомпания Си.Джей ООД.
Решение № РД-05-72 от 27 юли 2023 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на РТЕ НЕТ ООД.
Решение № РД-05-71 от 27 юли 2023 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Метрорадио ЕООД.
Решение № РД-05-70 от 27 юли 2023 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Р-22 ЕООД.
Решение № РД-05-69 от 27 юли 2023 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Радио 1 ЕООД.
Решение № РД-05-68 от 27 юли 2023 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Българска Радиокомпания ЕООД.
Решение № РД-05-67 от 13 юли 2023 г. за предсрочно прекратяване мандата на член на управителния съвет на БНТ.
Решение № РД-05-66 от 13 юли 2023 г. за вписване на С-ФАКТОРБГ ЕООД като доставчик на нелинейна медийна услуга.
Решение № РД-05-65 от 13 юли 2023 г. за вписване на Медиатор 2015 ЕООД като доставчик на нелинейна медийна услуга.