Актове на СЕМ

Начало » Актове на СЕМ

Решение № РД-05-75 от 27 юли 2023 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на СУ Св. Климент Охридски.
Решение № РД-05-74 от 27 юли 2023 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Радио и Телевизия Сити ЕООД.
Решение № РД-05-73 от 27 юли 2023 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Радиокомпания Си.Джей ООД.
Решение № РД-05-72 от 27 юли 2023 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на РТЕ НЕТ ООД.
Решение № РД-05-71 от 27 юли 2023 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Метрорадио ЕООД.
Решение № РД-05-70 от 27 юли 2023 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Р-22 ЕООД.
Решение № РД-05-69 от 27 юли 2023 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Радио 1 ЕООД.
Решение № РД-05-68 от 27 юли 2023 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Българска Радиокомпания ЕООД.
Решение № РД-05-67 от 13 юли 2023 г. за предсрочно прекратяване мандата на член на управителния съвет на БНТ.
Решение № РД-05-66 от 13 юли 2023 г. за вписване на С-ФАКТОРБГ ЕООД като доставчик на нелинейна медийна услуга.
Решение № РД-05-65 от 13 юли 2023 г. за вписване на Медиатор 2015 ЕООД като доставчик на нелинейна медийна услуга.
Решение № РД-05-64 от 13 юли 2023 г. за вписване на НИКАдвъртайзинг ЕООД като доставчик на нелинейни медийни услуги.
Решение № РД-05-63 от 13 юли 2023 г. за вписване на ОФФ Медия АД като доставчик на нелинейни  медийни услуги.
Решение № РД-05-62 от 5 юли 2023 г. за вписване на Издателска къща Марица ЕООД като доставчик на нелинейна медийна услуга.
Решение № РД-05-61 от 5 юли 2023 г. за вписване на Арк - България ЕООД като доставчик на нелинейна медийна услуга.
Решение № РД-05-60 от 5 юли 2023 г. за вписване на Сдружение Про Веритас като доставчик на нелинейна медийна услуга.
Решение № РД-05-59 от 5 юли 2023 г. за вписване на Хиксев ЕООД като доставчик на нелинейна медийна услуга.
Решение № РД-05-58 от 5 юли 2023 г. за заличаване регистрациите на Фокус - Нунти ООД за доставяне на радиоуслуги.
Решение № РД-05-57 от 5 юли 2023 г. за прехвърляне на индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга от  Агенция Атлантик ЕООД  на Агенция Витоша ЕООД.
Решение № РД-05-56 от 5 юли 2023 г. за предоставяне на достъп до обществена информация.