Актове на СЕМ

Начало » Актове на СЕМ

Решение № РД-05-115 от 26 октомври 2023 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Българското национално радио.
Решение № РД-05-114 от 26 октомври 2023 г. за откриване на процедура за провеждане на конкурс за гр. Обзор.
Решение № РД-05-113 от 26 октомври 2023 г. за откриване на процедура за провеждане на конкурс за гр. Видин.
Решение № РД-05-112 от 26 октомври 2023 г. за откриване на процедура за провеждане на конкурс за гр. Белослав.
Решение № РД-05-111 от 26 октомври 2023 г. за откриване на процедура за провеждане на конкурс за гр. Балчик.
Решение № РД-05-110 от 26 октомври 2023 г. за откриване на процедура за провеждане на конкурс за гр. Разград.
Решение № РД-05-109 от 26 октомври 2023 г. за откриване на процедура за провеждане на конкурс за гр. Сандански.
Решение № РД-05-108 от 26 октомври 2023 г. за откриване на процедура за провеждане на конкурс за гр. Раднево.
Решение № РД-05-107 от 26 октомври 2023 г. за откриване на процедура за провеждане на конкурс за гр. Свищов.
Решение № РД-05-106 от 26 октомври 2023 г. за откриване на процедура за провеждане на конкурс за гр. Дупница.
Решение № РД-05-105 от 26 октомври 2023 г. за откриване на процедура за провеждане на конкурс за гр. Велинград.
Решение № РД-05-104 от 5 октомври 2023 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Инвестор.БГ АД.
Решение № РД-05-103 от 5 октомври 2023 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Фреш Радио Груп ЕООД.
Решение № РД-05-102 от 5 октомври 2023 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Р-22 ЕООД.
Решение № РД-05-101 от 5 октомври 2023 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Телевизия Европа АД
Решение № РД-05-100 от 5 октомври 2023 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Радио Експрес АД.
Решение № РД-05-99 от 5 октомври 2023 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Дарик Радио АД.
Решение № РД-05-98 от 5 октомври 2023 г. за регистрация на Хелт Тех ЕООД като доставчик на линейна медийна услуга (телевизионен оператор).
Решение № РД-05-97 от 5 октомври 2023 г. за изменение на регистрациите на Дъ Уолт Дисни Къмпани България ЕООД за доставяне на аудио-визуални медийни услуги.
Решение № РД-05-96 от 5 октомври 2023 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на БТВ Медиа Груп ЕАД.