Актове на СЕМ

Актове на СЕМ

Начало » Актове на СЕМ

Решение № РД-05-106 от 28 септември 2017 г. за изменение на индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга, издадена на "Оберон Радио Макс" ЕООД за територията на гр. София.
Решение № РД-05-105 от 28 септември 2017 г. за изменение на индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга, издадена на "Оберон Радио Макс" ЕООД за територията на гр. Варна.
Решение № РД-05-104 от 28 септември 2017 г. за изменение на индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга, издадена на "Оберон Радио Макс" ЕООД за територията на гр. Самоков.
Решение № РД-05-103 от 28 септември 2017 г. за изменение на индивидуални лицензии за доставяне на радиоуслуга, издадени на "Оберон Радио Макс" ЕООД за територията на гр. Велинград и гр. Бургас.
Покани за доброволно изпълнение (5 броя)
Уведомление за откриване на административно производство за издаване на АУПДВ до "ТЕЛЕВИЗИЯ ОКО" ООД
Акт за установяване на публично държавно вземанe на "ТУИДА МЕДИЯ" ЕООД
Уведомителни писмa (4 броя)
Решение № РД-05-102 от 12 септември 2017 г.. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "Фокус-Нунти" ООД за територията на гр. Златоград. 
Решение № РД-05-101 от 12 септември 2017 г.. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "БТВ Медиа груп" ЕАД за територията на гр. Велинград. 
Решение № РД-05-100 от 12 септември 2017 г.. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "Дарик радио" АД.
Уведомителни писмa (3 броя)
Актове за установяване на публични държавни вземания (2 броя)
Решение № РД-05-99 от 29 август 2017 г.. за изменение на разрешения за осъществяване на електронни съобщения, издадени на "Радио Експрес" АД.
Решение № РД-05-98 от 29 август 2017 г. за изменение на лицензия за доставяне на радиоуслуга, издадена на "Фокус–Нунти" ООД за гр. Кърджали.
Актове за установяване на публични държавни вземания (5 броя)
Решение № РД-05-97 от 23 август 2017 г. за избор на генерален директор на БНТ.
Решение № РД-05-96 от 16 август 2017 г. за изменение на лицензия за доставяне на радиоуслуга, издадена на "РТЕ НЕТ" ООД за гр. Ихтиман.
Решение № РД-05-95 от 8 август 2017 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на  "РТЕ НЕТ" ООД за територията на град Кърджали.
Решение № РД-05-94 от 8 август 2017 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на  "Фокус-Нунти" ООД за територията на град Кърджали.