Актове на СЕМ

Начало » Актове на СЕМ

Решение № РД-05-127 от 20 декември 2019 г. за предоставяне на достъп до обществена информция.
Решение № РД-05-126 от 11 декември 2019 г. за регистрация на "Ди енд Джи" ЕООД като доставчик на линейна медийна услуга (телевизионен оператор). 
Решение № РД-05-125 от 11 декември 2019 г. за изменение на индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга, издадена на Фондация "Радио Нова Европа" за територията на гр. Ловеч.
Покани за доброволно изпълнение (7 броя)
Решение № РД-05-124 от 27 ноември 2019 г. за изменение на индивидуални лицензии, издадени на Омъ-Илиеви ООД.
Решение № РД-05-123 от 20 ноември 2019 г. за отказ за откриване на процедура по чл. 116е от ЗРТ.
Покани за доброволно изпълнение (9 броя)
Решение № РД-05-122 от 06 ноември 2019 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Фондация "Радио Нова Европа" за територията на гр. Ловеч.
Решение № РД-05-121 от 06 ноември 2019 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "Радиокомпания Си.Джей" ООД за територията на гр. Ябланица.
Решение № РД-05-120 от 06 ноември 2019 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "Дарик радио" АД.
Решение № РД-05-119 от 06 ноември 2019 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на БНР.
Решение № РД-05-118 от 06 ноември 2019 г. за изменение регистрацията на "ТТВИ" ЕООД за доставяне на аудио-визуална услуга.
Решение № РД-05-117 от 06 ноември 2019 г. за изменение регистрацията на "Ейч Ди Ченъл" ЕООД за доставяне на аудио-визуална услуга.
Решение № РД-05-116 от 30 октомври 2019 г. за отказ за предоставяне на информация по Закона за достъп до обществена информация.
Решение № РД-05-115 от 30 октомври 2019 г. за изменение регистрацията на "Статис" АД за доставяне на аудио-визуална услуга.
Решение № РД-05-114 от 30 октомври 2019 г. за откриване на неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност на територията на гр. Карлово.
Решение № РД-05-113 от 30 октомври 2019 г. за откриване на неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност на територията на гр. Трявна.
Решение № РД-05-112 от 30 октомври 2019 г. за откриване на неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност на територията на гр. Златица.
Решение № РД-05-111 от 30 октомври 2019 г. за обявяване на процедура за избор на генерален директор на БНР.
Решение № РД-05-110 от 17 октомври 2019 г. за отказ за откриване на процедура по чл. 116е от ЗРТ.