Актове на СЕМ

Начало » Актове на СЕМ

Решение № РД-05-58 от 15 юни 2022 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Дарик 90 София ЕООД.
Решение № РД-05-57 от 15 юни 2022 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Радио Експрес АД.
Решение № РД-05-56 от 15 юни 2022 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Гео Адвайзърс ЕООД.
Решение № РД-05-55 от 15 юни 2022 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на РТЕ НЕТ ООД.
Решение № РД-05-54 от 15 юни 2022 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Радио Контакт България ЕООД.
Решение № РД-05-53 от 15 юни 2022 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Българска Радиокомпания  ЕООД.
Решение № РД-05-52 от 15 юни 2022 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Радио Тангра ЕАД.
Решение № РД-05-51 от 15 юни 2022 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Радио и Телевизия Сити ЕООД.
Решение № РД-05-50 от 15 юни 2022 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Метрорадио ЕООД.
Решение № РД-05-49 от 15 юни 2022 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Р-22 ЕООД.
Решение № РД-05-48 от 15 юни 2022 г. за прехвърляне на индивидуални лицензии за доставяне на радиоуслуга от Фокус-Нунти ООД на Фокус Медия ЕООД.
Решение № РД-05-47 от 8 юни 2022 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Радиокомпания Си.Джей ООД.
Решение № РД-05-46 от 8 юни 2022 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Фондация Радио Нова Европа.
Решение № РД-05-45 от 8 юни 2022 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Инвестор.БГ АД.
Решение № РД-05-44 от 8 юни 2022 г. Проект на Кодекс за поведение за защита на децата
Проект на Кодекс за поведение за защита на децата
Решение № РД-05-43 от 02 юни 2022 г. за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация.
Решение № РД-05-42 от 19 май 2022 г. за изменение на регистрацията на Фондация Саворе - Самоков за доставяне на аудио-визуална медийна услуга.
Решение № РД-05-41 от 19 май 2022 г. за вписване на Клуб Зебра Медия ООД като доставчик на нелинейна медийна услуга.
Решение № РД-05-40 от 19 май 2022 г. за заличаване вписването на Фондация Клуб Зебра като доставчик на нелинейна услуга.