Открито управление

Начало » Финансова информация » Открито управление
Филтър

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз - 13.08.2018 г. за периода 01.01 до 31.07.2018 г.
Дневна информация за плащанията на СЕМ - 07.08.2018 г.
Дневна информация за плащанията на СЕМ - 03.08.2018 г.
Дневна информация за плащанията на СЕМ - 31.07.2018 г.
Дневна информация за плащанията на СЕМ - 26.07.2018 г.
Дневна информация за плащанията на СЕМ - 23.07.2018 г.
Дневна информация за плащанията на СЕМ - 20.07.2018 г.
Дневна информация за плащанията на СЕМ - 18.07.2018 г.
Дневна информация за плащанията на СЕМ - 13.07.2018 г.
Дневна информация за плащанията на СЕМ - 12.07.2018 г.
Дневна информация за плащанията на СЕМ - 10.07.2018 г.
Дневна информация за плащанията на СЕМ - 06.07.2018 г.
Дневна информация за плащанията на СЕМ - 04.07.2018 г.
Дневна информация за плащанията на СЕМ - 29.06.2018 г.
Дневна информация за плащанията на СЕМ - 28.06.2018 г.
Дневна информация за плащанията на СЕМ - 27.06.2018 г.
Дневна информация за плащанията на СЕМ - 21.06.2018 г.
Дневна информация за плащанията на СЕМ - 19.06.2018 г.
Дневна информация за плащанията на СЕМ - 11.06.2018 г.
Дневна информация за плащанията на СЕМ - 08.06.2018 г.