Открито управление

Начало » Финансова информация » Открито управление
Филтър

Дневна информация за плащанията на СЕМ - 11.03.2014 г.
Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз - 10.03.2014 г. за периода 01.01 до 31.01.2014
Дневна информация за плащанията на СЕМ - 07.03.2014 г.
Дневна информация за плащанията на СЕМ - 06.03.2014 г.
Дневна информация за плащанията на СЕМ - 27.02.2014 г.
Дневна информация за плащанията на СЕМ - 26.02.2014 г.
Дневна информация за плащанията на СЕМ - 21.02.2014 г.
Дневна информация за плащанията на СЕМ - 18.02.2014 г.
Дневна информация за плащанията на СЕМ - 14.02.2014 г.
Дневна информация за плащанията на СЕМ - 10.02.2014 г.
Дневна информация за плащанията на СЕМ - 07.02.2014 г.
Дневна информация за плащанията на СЕМ - 04.02.2014 г.
Дневна информация за плащанията на СЕМ - 03.02.2014 г.
Дневна информация за плащанията на СЕМ - 30.01.2014 г.
Дневна информация за плащанията на СЕМ - 29.01.2014 г.
Дневна информация за плащанията на СЕМ - 28.01.2014 г.
Дневна информация за плащанията на СЕМ - 22.01.2014 г.
Дневна информация за плащанията на СЕМ - 20.01.2014 г.
Дневна информация за плащанията на СЕМ - 17.01.2014 г.
Дневна информация за плащанията на СЕМ - 14.01.2014 г.