НЕЛИНЕЙНИ

НЕЛИНЕЙНИ

Услуги по заявка

Вид услуга
Описание
Дивидент медиа ЕООД - Видео по поръчка Параметри услуга за гледане на предавания – записи на кратки видеорепортажи, видеоинтервюта и видеопредавания, в избран от потребителя момент по негова лична заявка въз основа на каталог от предавания, подбрани от Дивидент Медиа ЕООД, достъпна на сайта www.divident.eu
Териториален обхват национален
Дата на стартиране 28.09.2022 г.
Юридическо лице Дивидент медиа ЕООД »
Уебграунд груп АД - Видео по поръчка Параметри предоставяне на достъп до аудиовизуални материали с различна продължителност, представляващи авторски материали на журналисти от медиата. Услугата се предоставя в обособена секция „Студио актуално“ на интернет страницата www.actualno.com
Териториален обхват национален
Дата на стартиране 01.10.2022 г.
Юридическо лице Уебграунд груп АД »
Голф България ЕООД - Видео по поръчка Параметри предоставяне на 24-часов достъп до аудио-визуално съдържание при поискване от потребителите в секция видео на уеб адрес: https://novini.bg/video
Териториален обхват национален
Дата на стартиране 01.09.2022 г.
Юридическо лице Голф България ЕООД »
Бгнес - груп ЕООД - Видео по поръчка Параметри кратки видео обекти с различна продължителност и съдържание, достъпни в избран от потребителя момент по негова лична заявка; услугата е достъпна на адрес: https://bgnes.bg/, в обособена секция ВИДЕО галерия
Териториален обхват национален
Дата на стартиране 29.09.2022 г.
Юридическо лице Бгнес - груп ЕООД »
Дир.бг АД - Видео по поръчка Параметри Услуга под редакционната отговорност на Дир.бг АД, предоставяща на потребителите безплатен достъп до аудио – визуално съдържание (обособено в различни категории), аудио-подкасти и видео-подкасти в избрано от тях време. Услугата се предоставя в рамките на интернет сайта www.dir.bg.
Териториален обхват неограничен
Дата на стартиране 19.09.2022 г.
Юридическо лице Дир.бг АД »
ЕСОФ БГ ООД - Видео по поръчка Параметри услуга под редакционна отговорност на ЕСОФ БГ ООД, при която потребителите могат да гледат предоставеното от доставчика на медийни услуги аудио-визуално съдържание в избран от тях момент. Достъпът до съдържание се осъществява на адрес www.streamer.bg.
Териториален обхват неограничен
Дата на стартиране 01.09.2009 г.
Юридическо лице ЕСОФ БГ ООД »
СЕГА ЕАД - Видео по поръчка Параметри услуга под редакционната отговорност на СЕГА ЕАД, предоставяща достъп на потребителите в избран от тях момент до каталог от предавания. Услугата се осъществява в рамките на интернет сайта https://www.segabg.com/video.
Териториален обхват национален
Дата на стартиране 16.06.2021 г.
Юридическо лице СЕГА ЕАД »
Българското Национално Радио - Информация подкасти
Параметри подкасти, обособени в различни категории: общество, здраве, история, култура, бизнес, технологии, спорт, каузи, музика и др., разделени на епизоди с времетраене от 10 до 120 минути всеки. Съдържанието се предоставя на интернет страницата на доставчика с адрес https://bnr.bg/page/bnr-podkasti и може да се слуша в избрано от аудиторията време.
Териториален обхват неограничен
Дата на стартиране 01.01.2020 г.
Юридическо лице Българското Национално Радио »
ИКОНОМЕДИА АД - Видео по поръчка Параметри услуга под редакционната отговорност на Икономедиа АД, предоставяща на потребителите достъп да аудио-визуално съдържание при поискване, в избран от тях момент. Достъпът до съдържание се осъществява на адрес www.dnevnik.bg.
Териториален обхват неограничен
Дата на стартиране 01.07.2016 г.
Юридическо лице ИКОНОМЕДИА АД »
РЕАЛНО И ВЪЛШЕБНО ЕООД - Видео по поръчка Параметри медийна услуга, предоставяща 24-часов потребителски достъп до аудио-визуални предавания, специализирани в областта на съдържание за деца от 0 до 6 г., техните  семейства и близки, в резолюция HD, предварително определени от Реално и вълшебно ЕООД, даваща достъп в избран от потребителя момент по негова лична заявка въз основа на каталог или плейлиста с аудиовизуални предавания. Достъпът се осъществява от място и по време, избрано от всеки потребител чрез DTH, VOD, PPV, IPTV, Cable, mobile, при поискване през Интернет, чрез разрешени устройства за съответния вид използване, както и чрез мобилното приложение на Реално и вълшебно ЕООД, достъпно на адрес: https://realnoivalshebnotv.com/.
Териториален обхват национален
Дата на стартиране 07.07.2021 г.
Юридическо лице РЕАЛНО И ВЪЛШЕБНО ЕООД »
Джобс.бг ЕООД - Видео по поръчка Параметри предоставяне на аудио-визуално съдържание при поискване от потребителите, насочено към широка аудитория, с акценти върху публицистични и бизнес тематики и интервюта с избрани личности. Услугата е достъпна на адрес: https://www.economy.bg/.
Териториален обхват неограничен
Дата на стартиране 07.07.2021 г.
Юридическо лице Джобс.бг ЕООД »
Резон ООД - Видео по поръчка Параметри услугата е достъпна на адрес www.fakti.bg/video и включва предоставяне на потребителите на аудио-визуално съдържание при поискване, под редакционната отговорност на Резон ООД, представляващо интервюта и други видеоматериали с актуална политическа тематика.
Териториален обхват национален
Дата на стартиране 13.10.2021 г.
Юридическо лице Резон ООД »
ИНВИВО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ ЕООД - Плати за да гледаш/ Pay-Per-View Информация INVIVO PPV
Параметри услуга, предоставяща 24-часов потребителски достъп до аудиовизуални произведения, предварително определени от Инвиво Ентъртеймънт ЕООД и включени в осем тематични каталога: Invivo Docs, Invivo Extreme, Invivo Auto, Invivo Classics, Invivo Biography, Invivo Cosmos, Invivo Planеt, Invivo X.
Териториален обхват национален
Дата на стартиране 01.03.2022 г.
Юридическо лице ИНВИВО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ ЕООД »
Мейт България ЕООД - Плати за да гледаш/ Pay-Per-View Параметри услуга, предоставяща 24-часов потребителски достъп до аудиовизуални произведения с готварска тематика, предварително определени от Мейт България ЕООД и включени в тематичен каталог: Mate Kitchen. В рамките на предоставяната услуга, която потребителят заплаща месечно, от оборудване, собственост на Мейт България ЕООД, се дава достъп до плейлист с аудиовизуални произведения, достъпни за потребителя в рамките на месец и се осъществява от място и по време, избрано от всеки абонат през DTH, IPTV, Cable, mobile, чрез разрешени устройства за съответния вид използване.
Териториален обхват национален
Дата на стартиране 01.04.2022 г.
Юридическо лице Мейт България ЕООД »
КЛУБ ЗЕБРА МЕДИЯ ЕООД - Информация подкаст Z-Каст/ Z-Cast
Параметри Предавания с определена периодичност в аудио- и видеоформат с продължителност 40 - 60 минути, съдържащи интервюта с различни гости по важни теми от деня и актуални събития от обществено-политическия живот в страната, както и коментарно-аналитични материали.
Териториален обхват неограничен
Дата на стартиране 19.05.2022 г.
Юридическо лице КЛУБ ЗЕБРА МЕДИЯ ЕООД »