НЕЛИНЕЙНИ

НЕЛИНЕЙНИ

Услуги по заявка

Вид услуга
Описание
Голф България ЕООД - Видео по поръчка Параметри предоставяне на 24-часов достъп до аудио-визуално съдържание при поискване от потребителите в секция видео на уеб адрес: https://novini.bg/video
Териториален обхват национален
Дата на стартиране 01.09.2022 г.
Юридическо лице Голф България ЕООД »
Бгнес - груп ЕООД - Видео по поръчка Параметри кратки видео обекти с различна продължителност и съдържание, достъпни в избран от потребителя момент по негова лична заявка; услугата е достъпна на адрес: https://bgnes.bg/, в обособена секция ВИДЕО галерия
Териториален обхват национален
Дата на стартиране 29.09.2022 г.
Юридическо лице Бгнес - груп ЕООД »
Дир.бг АД - Видео по поръчка Параметри Услуга под редакционната отговорност на Дир.бг АД, предоставяща на потребителите безплатен достъп до аудио – визуално съдържание (обособено в различни категории), аудио-подкасти и видео-подкасти в избрано от тях време. Услугата се предоставя в рамките на интернет сайта www.dir.bg.
Териториален обхват неограничен
Дата на стартиране 19.09.2022 г.
Юридическо лице Дир.бг АД »
ЕСОФ БГ ООД - Видео по поръчка Параметри услуга под редакционна отговорност на ЕСОФ БГ ООД, при която потребителите могат да гледат предоставеното от доставчика на медийни услуги аудио-визуално съдържание в избран от тях момент. Достъпът до съдържание се осъществява на адрес www.streamer.bg.
Териториален обхват неограничен
Дата на стартиране 01.09.2009 г.
Юридическо лице ЕСОФ БГ ООД »
СЕГА ЕАД - Видео по поръчка Параметри услуга под редакционната отговорност на СЕГА ЕАД, предоставяща достъп на потребителите в избран от тях момент до каталог от предавания. Услугата се осъществява в рамките на интернет сайта https://www.segabg.com/video.
Териториален обхват национален
Дата на стартиране 16.06.2021 г.
Юридическо лице СЕГА ЕАД »
Българското Национално Радио - Информация подкасти
Параметри подкасти, обособени в различни категории: общество, здраве, история, култура, бизнес, технологии, спорт, каузи, музика и др., разделени на епизоди с времетраене от 10 до 120 минути всеки. Съдържанието се предоставя на интернет страницата на доставчика с адрес https://bnr.bg/page/bnr-podkasti и може да се слуша в избрано от аудиторията време.
Териториален обхват неограничен
Дата на стартиране 01.01.2020 г.
Юридическо лице Българското Национално Радио »
Икономедиа АД - Видео по поръчка Параметри услуга под редакционната отговорност на Икономедиа АД, предоставяща на потребителите достъп да аудио-визуално съдържание при поискване, в избран от тях момент. Достъпът до съдържание се осъществява на адрес www.dnevnik.bg.
Териториален обхват неограничен
Дата на стартиране 01.07.2016 г.
Юридическо лице Икономедиа АД »
Реално и вълшебно ЕООД - Видео по поръчка Параметри медийна услуга, предоставяща 24-часов потребителски достъп до аудио-визуални предавания, специализирани в областта на съдържание за деца от 0 до 6 г., техните  семейства и близки, в резолюция HD, предварително определени от Реално и вълшебно ЕООД, даваща достъп в избран от потребителя момент по негова лична заявка въз основа на каталог или плейлиста с аудиовизуални предавания. Достъпът се осъществява от място и по време, избрано от всеки потребител чрез DTH, VOD, PPV, IPTV, Cable, mobile, при поискване през Интернет, чрез разрешени устройства за съответния вид използване, както и чрез мобилното приложение на Реално и вълшебно ЕООД, достъпно на адрес: https://realnoivalshebnotv.com/.
Териториален обхват национален
Дата на стартиране 07.07.2021 г.
Юридическо лице Реално и вълшебно ЕООД »
Джобс.бг ЕООД - Видео по поръчка Параметри предоставяне на аудио-визуално съдържание при поискване от потребителите, насочено към широка аудитория, с акценти върху публицистични и бизнес тематики и интервюта с избрани личности. Услугата е достъпна на адрес: https://www.economy.bg/.
Териториален обхват неограничен
Дата на стартиране 07.07.2021 г.
Юридическо лице Джобс.бг ЕООД »
Резон ООД - Видео по поръчка Параметри услугата е достъпна на адрес www.fakti.bg/video и включва предоставяне на потребителите на аудио-визуално съдържание при поискване, под редакционната отговорност на Резон ООД, представляващо интервюта и други видеоматериали с актуална политическа тематика.
Териториален обхват национален
Дата на стартиране 13.10.2021 г.
Юридическо лице Резон ООД »
Инвиво Ентъртейнмънт ЕООД - Плати за да гледаш/ Pay-Per-View Информация INVIVO PPV
Параметри услуга, предоставяща 24-часов потребителски достъп до аудиовизуални произведения, предварително определени от Инвиво Ентъртеймънт ЕООД и включени в осем тематични каталога: Invivo Docs, Invivo Extreme, Invivo Auto, Invivo Classics, Invivo Biography, Invivo Cosmos, Invivo Planеt, Invivo X.
Териториален обхват национален
Дата на стартиране 01.03.2022 г.
Юридическо лице Инвиво Ентъртейнмънт ЕООД »
Мейт България ЕООД - Плати за да гледаш/ Pay-Per-View Параметри услуга, предоставяща 24-часов потребителски достъп до аудиовизуални произведения с готварска тематика, предварително определени от Мейт България ЕООД и включени в тематичен каталог: Mate Kitchen. В рамките на предоставяната услуга, която потребителят заплаща месечно, от оборудване, собственост на Мейт България ЕООД, се дава достъп до плейлист с аудиовизуални произведения, достъпни за потребителя в рамките на месец и се осъществява от място и по време, избрано от всеки абонат през DTH, IPTV, Cable, mobile, чрез разрешени устройства за съответния вид използване.
Териториален обхват национален
Дата на стартиране 01.04.2022 г.
Юридическо лице Мейт България ЕООД »
Клуб Зебра Медия ООД - Информация подкаст Z-Каст/ Z-Cast
Параметри Предавания с определена периодичност в аудио- и видеоформат с продължителност 40 - 60 минути, съдържащи интервюта с различни гости по важни теми от деня и актуални събития от обществено-политическия живот в страната, както и коментарно-аналитични материали.
Териториален обхват неограничен
Дата на стартиране 19.05.2022 г.
Юридическо лице Клуб Зебра Медия ООД »
Глобал Уеб ООД - Видео по поръчка Параметри услуга за гледане на видеоматериали в избран от потребителя момент по негова лична заявка въз основа на каталог, подбран от доставчика на медийни услуги. Услугата се осъществява в рамките на интернет сайта www.gospodari.com.
Териториален обхват неограничен
Дата на стартиране 08.04.2021 г.
Юридическо лице Глобал Уеб ООД »
Българската Национална Телевизия - Видео по поръчка Параметри 1. Услуга, достъпна на адрес: www.bnt.bg
Описание и основни параметри:  Предоставяне на аудио- и аудио-визуално съдържание при поискване от потребителите, насочено към широка аудитория с акценти върху новините, публицистика, документалистиката и/или развлекателни предавания.
Предполагаема дата на започване
предоставянето на медийната услуга: 01.01.2001 г.

2. Услуга, достъпна на адрес: www.bntnews.bg
Описание и основни параметри:  Предоставяне на аудио- и аудио-визуално съдържание при поискване от потребителите, специализирано в областта на актуалните новини и информацията.
Предполагаема дата на започване
предоставянето на медийната услуга: 15.12.2015 г.

3. Услуга, достъпна на адрес: www.bntsport.bg
Описание и основни параметри:  Предоставяне на аудио- и аудио-визуално съдържание при поискване от потребителите, специализирано в областта на спорта.
Предполагаема дата на започване
предоставянето на медийната услуга: 01.12.2004 г.

Териториален обхват неограничен
Юридическо лице Българската Национална Телевизия »