НЕЛИНЕЙНИ

НЕЛИНЕЙНИ

Услуги по заявка

Вид услуга
Описание
Амотера Пикчърс Лимитид - Видео по поръчка Параметри Предоставяне за разпространение на филмови произведения в рамките на лицензионни прозорци по каталог, по време, избрано от потребителя.
Териториален обхват Национален
Дата на стартиране 10.09.2010 г.
Юридическо лице Амотера Пикчърс Лимитид »
Амотера Пикчърс Лимитид - Плати за да гледаш/ Pay-Per-View Параметри Предоставяне за разпространение на филмови произведения в рамките на лицензионни прозорци посредсрвом кодирани средства за предаване в електронна съобщителна мрежа; достъпът до всяко произведение е възможен във всеки един момент от денонощието.
Териториален обхват Национален
Дата на стартиране 10.09.2010 г.
Юридическо лице Амотера Пикчърс Лимитид »
Глобъл Комюникейшън Нет АД - Видео по поръчка Параметри Услугата, представлява предлагане на филми по каталог, като потребителят има право да пуска, спира или паузира дадения филм по всяко време.
Териториален обхват Национален
Дата на стартиране 01.11.2010 г.
Юридическо лице Глобъл Комюникейшън Нет АД »
Глобъл Комюникейшън Нет АД - Плати за да гледаш/ Pay-Per-View Параметри На потребителите се предоставят 8 канала - пет от тях са за филми, като на всеки канал тече по един филм в рамките на 24 часа; два канала са с програма за възрастни и един информационен безплатен канал, който показва какви филми ще се предлагат през месеца.
Териториален обхват Национален
Дата на стартиране 01.11.2010 г.
Юридическо лице Глобъл Комюникейшън Нет АД »
СКАТ ТВ ООД - Плати за да гледаш/ Pay-Per-View Параметри Предоставяне за разпространение на филмови произведения посредством кодирани средства за предаване в електронна съобщителна мрежа. Достъпът до всяко произведение е възможен във всеки един момент от денонощието.
Териториален обхват Национален
Дата на стартиране 01.01.2011 г.
Юридическо лице СКАТ ТВ ООД »
СКАТ ТВ ООД - Видео по поръчка Параметри Услуга, позволяваща на крайните потребители да получават в определен от тях час, изрично заявено събитие, избрано по каталог.
Териториален обхват Национален
Дата на стартиране 01.01.2011 г.
Юридическо лице СКАТ ТВ ООД »
Ван Крис 21 ЕООД - Видео по поръчка Параметри специализирана платформа, посредством която определен каталог от филми, песни и други аудио-визуални продукти е достъпен за клиенти на територията на Р.България. Платформата предлага: възможност за ползване на определена част от заглавията за определен период от време; възможност за ползване на определена част от заглавията докато са налични в каталога; възможност за гледане на определено заглавие при поискване като бонус или срещу минимално заплащане
Териториален обхват Национален
Дата на стартиране 01.12.2013 г.
Юридическо лице Ван Крис 21 ЕООД »