Концепции от конкурси

Начало » Дейности » Концепции от конкурси

Концепция за развитие на БНТ на Светлана Божилова oт май 2022
Концепция за развитие на БНТ на Красимир Ангелов oт май 2022
Концепция за развитие на БНТ на Венелин Петков oт май 2022
Концепция за развитие на БНТ на Емил Кошлуков oт май 2022
Концепция за развитие на БНТ на Василена Матакиева oт май 2022
Концепция за развитие на БНТ на Сашо Йовков oт май 2022
Концепция за развитие на БНТ на Ирина Величкова oт май 2022
Концепция за развитие на БНТ на Сашо Диков oт май 2022
Концепция за развитие на БНР на Жени Гаджалова от септември 2021 г.
Концепция за развитие на БНР на Светослав Костов от септември 2021 г
Концепция за развитие на БНР на Иво Тодоров от септември 2021 г.
Концепция за развитие на БНР на Митко Димитров от септември 2021 г.
Концепция за развитие на БНР на Милен Митев от септември 2021 г.
Концепция за развитие на БНР на Жени Гаджалова от декември 2019
Концепция за развитие на БНР на Антон Митов от декември 2019
Концепция за развитие на БНР на Андон Балтаков от декември 2019
Концепция за развитие на БНР на Митко Димитров от декември 2019
Концепция за развитие на БНР на Даниела Манолова от декември 2019
Концепция за развитие на БНР на Александър Велев от декември 2019
Концепция за развитие на БНТ на Сашо Йовков от 2019