Концепции от конкурси

Начало » Дейности » Концепции от конкурси

Концепция за развитие на БНР на Христин Стрижлев от 2016
Концепция за развитие на БНР на Митко Димитров от 2016
Концепция за развитие на БНР на Росланна Белчева от 2016
Концепция за развитие на БНР на Жени Гаджалова от 2016
Концепция за развитие на БНР на Светослав Костов от 2016
Концепция за развитие на БНР на Георги Василски от 2016
Концепция за развитие на БНР на Петър Волгин от 2016
Концепция за развитие на БНР на Александър Велев от 2016
Концепция за развитие на БНT на Вяра Анкова от 2013
Концепция за развитие на БНT на Валерий Тодоров от 2013
Концепция за развитие на БНT на Оли Груева от 2013
Концепция за развитие на БНT на Красимир Ангелов от 2013
Концепция за развитие на БНT на Константин Каменаров от 2013
Концепция за развитие на БНР на Русланна Белчева от 2013
Концепция за развитие на БНР на Диана Димитрова от 2013
Концепция за развитие на БНР на Жени Гаджалова от 2013
Концепция за развитие на БНР на Радослав Янкулов от 2013
Концепция за развитие на БНР на Иво Тодоров от 2013
Концепция за развитие на БНР на Гергина Дворецка от 2013
Концепция за развитие на БНР на Митко Димитров от 2013