Концепции от конкурси

Начало » Дейности » Концепции от конкурси

Концепция за развитие на БНТ на Никола Тодоров от 2019
Концепция за развитие на БНТ на Явор Симов от 2019
Концепция за развитие на БНТ на Сашо Диков от 2019
Концепция за развитие на БНТ на Емил Кошлуков от 2019
Концепция за развитие на БНТ на Стоил Рошкев от 2019
Концепция за развитие на БНР на Светослав Костов от май 2019
Концепция за развитие на БНР на Митко Димитров от май 2019
Концепция за развитие на БНР на Валери Тодоров от май 2019
Концепция за развитие на БНР на Даниела Манолова от май 2019
Концепция за развитие на БНР на Александър Велев от май 2019
Концепция за развитие на БНТ на Сашо Йовков от 2017
Концепция за развитие на БНТ на Валерий Тодоров от 2017
Концепция за развитие на БНТ на Тома Иванов от 2017
Концепция за развитие на БНТ на Иван Гарелов от 2017
Концепция за развитие на БНТ на Константин Каменаров от 2017
Концепция за развитие на БНТ на Емил Кошлуков от 2017
Концепция за развитие на БНР на Валерий Тодоров от 2016
Концепция за развитие на БНР на Петър Пунчев от 2016
Концепция за развитие на БНР на Васил Чобанов от 2016
Концепция за развитие на БНР на Иво Тодоров от 2016