Дейности

Дейности

Начало » Дейности

Протокол № 11 от 2 март 2020 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 2 април 2020 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 27 март 2020 г.
Протокол № 10 от 26 февруари 2020 г.
Протокол № 9 от 12 февруари 2020 г.
Протокол № 8 от 5 февруари 2020 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 11 март 2020 г.
План за дейността на Съвета за електронни медии за 2020 година.
Проект на дневен ред за извънредно заседание на СЕМ на 2 март 2020 г.
Протокол № 7 от 4 февруари 2020 г.
Протокол № 6 от 29 януари 2020 г.
Протокол № 5 от 22 януари 2020 г.
Протокол № 4 от 22 януари 2020 г.
Протокол № 3 от 21 януари 2020 г.
Протокол № 2 от 20 януари 2020 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 26 февруари 2020 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 12 февруари 2020 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 5 февруари 2020 г.
Проект на дневен ред за извънредно заседание на СЕМ на 4 февруари 2020 г.
Протокол № 1 от 09 януари 2020 г.