Дейности

Начало » Дейности

Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 29 септември 2022 г.
Протокол № 31 от 15 септември 2022 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 15 септември 2022 г.
Протокол № 30 от 1 септември 2022 г.
Протокол № 29 от 25 август 2022 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 01 септември 2022 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 25 август 2022 г.
Протокол № 28 от 28 юли 2022 г.
Протокол № 27 от 28 юли 2022 г.
Протокол № 26 от 28 юли 2022 г.
Протокол № 25 от 21 юли 2022 г.
Проект на дневен ред за извънредно заседание на СЕМ на 28 юли 2022 г.
Проект на дневен ред за извънредно заседание на СЕМ на 28 юли 2022 г
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 28 юли 2022 г.
Протокол № 24 от 07 юли 2022 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 21 юли 2022 г.
Протокол № 23 от 29 юни 2022 г.
Протокол № 22 от 29 юни 2022 г.
Протокол № 21 от 29 юни 2022 г.
Протокол № 20 от 28 юни 2022 г.