Дейности

Дейности

Начало » Дейности

Протокол № 29 от 4 септември 2018 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 27 септември 2018 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 13 септември 2018 г.
Протокол № 28 от 28 август 2018 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 12 септември 2018 г.
Протокол № 27 от 14 август 2018 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 4 септември 2018 г.
Протокол № 26 от 31 юли 2018 г.
Протокол № 25 от 24 юли 2018 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 28 август 2018 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 14 август 2018 г.
Протокол № 24 от 18 юли 2018 г.
Протокол № 23 от 17 юли 2018 г.
Протокол № 22 от 10 юли 2018 г.
Протокол № 21 от 3 юли 2018 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 31 юли 2018 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 24 юли 2018 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 18 юли 2018 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 17 юли 2018 г.
Протокол № 20 от 26 юни 2018 г.