Дейности

Начало » Дейности

Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 15 Октомври 2021 г.
Протокол № 27 от 24 септември 2021 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 13 Октомври 2021 г
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 06 Октомври 2021 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 24 септември 2021 г.
Протокол № 26 от 10 септември 2021 г.
Протокол № 25 от 25 август 2021 г.
Протокол № 24 от 18 август 2021 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 10 септември 2021 г.
Протокол № 23 от 12 август 2021 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 25 август 2021 г.
Протокол № 22 от 04 Август 2021 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 18 август 2021 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 12 август 2021 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 04 август 2021 г.
Протокол № 21 от 07 юли 2021 г.
Протокол № 20 от 29 юни 2021 г.
Протокол № 19 от 25 юни 2021 г.
Протокол № 18 от 23 юни 2021 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 07 юли 2021 г.