Дейности

Дейности

Начало » Дейности

Протокол № 42 от 28 септември 2017 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 10 октомври 2017 г.
Протокол № 41 от 14 септември 2017 г.
Протокол № 40 от 12 септември 2017 г.
Протокол № 39 от 29 август 2017 г.
Протокол № 38 от 23 август 2017 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 28 септември 2017 г.
Протокол № 37 от 22 август 2017 г.
Протокол № 36 от 21 август 2017 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 14 септември 2017 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 12 септември 2017 г.
Протокол № 35 от 16 август 2017 г.
Протокол № 34 от 08 август 2017 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 29 август 2017 г.
Концепция за развитие на БНТ на Сашо Йовков от 2017
Концепция за развитие на БНТ на Валерий Тодоров от 2017
Концепция за развитие на БНТ на Тома Иванов от 2017
Концепция за развитие на БНТ на Иван Гарелов от 2017
Концепция за развитие на БНТ на Константин Каменаров от 2017
Концепция за развитие на БНТ на Емил Кошлуков от 2017