Дейности

Дейности

Начало » Дейности

Концепция за развитие на БНТ на Емил Кошлуков от 2017
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 23 август 2017 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 16 август 2017 г.
Протокол № 33 от 25 юли 2017 г.
Протокол № 32 от 18 юли 2017 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 08 август 2017 г.
Протокол № 31 от 11 юли 2017 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 25 юли 2017 г.
Протокол № 30 от 3 юли 2017 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 18 юли 2017 г.
Протокол № 29 от 27 юни 2017 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 11 юли 2017 г.
Отчет на СЕМ за периода 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 03 юли 2017 г.
Протокол № 28 от 20 юни 2017 г.
Протокол № 27 от 13 юни 2017 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 27 юни 2017 г.
Протокол № 26 от 06 юни 2017 г.
Протокол № 25 от 31 май 2017 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 20 юни 2017 г.