Дейности

Дейности

Начало » Дейности

Протокол № 9 от 22 март 2018 г.
Протокол № 8 от 20 март 2018 г.
Отчет на СЕМ за периода 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 17 април 2018 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 3 април 2018 г.
Протокол № 7 от 13 март 2018 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 27 март 2018 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 22 март 2018 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 20 март 2018 г.
Протокол № 6 от 27 февруари 2018 г.
Протокол № 5 от 13 февруари 2018 г.
Протокол № 4 от 6 февруари 2018 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 13 март 2018 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 27 февруари 2018 г.
План за дейността на Съвета за електронни медии за 2018 година.
Протокол № 3 от 23 януари 2018 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 13 февруари 2018 г.
Протокол № 2 от 16 януари 2018 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 6 февруари 2018 г.
Протокол № 1 от 9 януари 2018 г.