Дейности

Дейности

Начало » Дейности

Протокол № 51 от 21 декември 2017 г
Протокол № 50 от 12 декември 2017 г
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 23 януари 2018 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 16 януари 2018 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 9 януари 2018 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 21 декември 2017 г.
Протокол № 49 от 30 ноември 2017 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 12 декември 2017 г.
Протокол № 48 от 21 ноември 2017 г.
Протокол № 47 от 14 ноември 2017 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 30 ноември 2017 г.
Протокол № 46 от 7 ноември 2017 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 21 ноември 2017 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 14 ноември 2017 г.
Протокол № 45 от 31 октомври 2017 г.
Протокол № 44 от 24 октомври 2017 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 7 ноември 2017 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 31 октомври 2017 г.
Протокол № 43 от 10 октомври 2017 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 24 октомври 2017 г.