Дейности

Дейности

Начало » Дейности

Протокол № 25 от 24 юли 2018 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 28 август 2018 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 14 август 2018 г.
Протокол № 24 от 18 юли 2018 г.
Протокол № 23 от 17 юли 2018 г.
Протокол № 22 от 10 юли 2018 г.
Протокол № 21 от 3 юли 2018 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 31 юли 2018 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 24 юли 2018 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 18 юли 2018 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 17 юли 2018 г.
Протокол № 20 от 26 юни 2018 г.
Протокол № 19 от 14 юни 2018 г.
Протокол № 18 от 6 юни 2018 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 10 юли 2018 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 3 юли 2018 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 26 юни 2018 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 14 юни 2018 г.
Протокол № 17 от 22 май 2018 г.
Протокол № 16 от 15 май 2018 г.