Дейности

Дейности

Начало » Дейности

Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 31 май 2017 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 23 май 2017 г.
Протокол № 21 от 09 май 2017 г.
Протокол № 20 от 09 май 2017 г.
Протокол № 19 от 09 май 2017 г.
Протокол № 18 от 03 май 2017 г.
Протокол № 17 от 25 април 2017 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 16 май 2017 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 10 май 2017 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 09 май 2017 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 03 май 2017 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 25 април 2017 г.
Протокол № 16 от 19 април 2017 г.
Протокол № 15 от 10 април 2017 г.
Протокол № 14 от 04 април 2017 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 19 април 2017 г.
Проект на дневен ред за извънредно заседание на СЕМ на 10 април 2017 г.
Протокол № 13 от 28 март 2017 г.
Протокол № 12 от 21 март 2017 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 4 април 2017 г.