Дейности

Дейности

Начало » Дейности

Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 18 юли 2017 г.
Протокол № 29 от 27 юни 2017 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 11 юли 2017 г.
Отчет на СЕМ за периода 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 03 юли 2017 г.
Протокол № 28 от 20 юни 2017 г.
Протокол № 27 от 13 юни 2017 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 27 юни 2017 г.
Протокол № 26 от 06 юни 2017 г.
Протокол № 25 от 31 май 2017 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 20 юни 2017 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 13 юни 2017 г.
Протокол № 24 от 23 май 2017 г.
Протокол № 23 от 16 май 2017 г.
Протокол № 22 от 10 май 2017 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 06 юни 2017 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 31 май 2017 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 23 май 2017 г.
Протокол № 21 от 09 май 2017 г.
Протокол № 20 от 09 май 2017 г.