Дейности

Дейности

Начало » Дейности

Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 20 март 2018 г.
Протокол № 6 от 27 февруари 2018 г.
Протокол № 5 от 13 февруари 2018 г.
Протокол № 4 от 6 февруари 2018 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 13 март 2018 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 27 февруари 2018 г.
План за дейността на Съвета за електронни медии за 2018 година.
Протокол № 3 от 23 януари 2018 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 13 февруари 2018 г.
Протокол № 2 от 16 януари 2018 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 6 февруари 2018 г.
Протокол № 1 от 9 януари 2018 г.
Протокол № 51 от 21 декември 2017 г
Протокол № 50 от 12 декември 2017 г
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 23 януари 2018 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 16 януари 2018 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 9 януари 2018 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 21 декември 2017 г.
Протокол № 49 от 30 ноември 2017 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 12 декември 2017 г.