Дейности

Дейности

Начало » Дейности

Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 9 януари 2018 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 21 декември 2017 г.
Протокол № 49 от 30 ноември 2017 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 12 декември 2017 г.
Протокол № 48 от 21 ноември 2017 г.
Протокол № 47 от 14 ноември 2017 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 30 ноември 2017 г.
Протокол № 46 от 7 ноември 2017 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 21 ноември 2017 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 14 ноември 2017 г.
Протокол № 45 от 31 октомври 2017 г.
Протокол № 44 от 24 октомври 2017 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 7 ноември 2017 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 31 октомври 2017 г.
Протокол № 43 от 10 октомври 2017 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 24 октомври 2017 г.
Протокол № 42 от 28 септември 2017 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 10 октомври 2017 г.
Протокол № 41 от 14 септември 2017 г.
Протокол № 40 от 12 септември 2017 г.