Дейности

Начало » Дейности

Протокол № 18 от 08 май 2020 г.
Протокол № 17 от 08 май 2020 г.
Протокол № 16 от 29 април 2020 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 13 май 2020 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 8 май 2020 г.
Протокол № 15 от 15 април 2020 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 29 април 2020 г.
Протокол № 14 от 02 април 2020 г.
Протокол № 13 от 27 март 2020 г.
Протокол № 12 от 11 март 2020 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 15 април 2020 г.
Отчет на СЕМ за периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г.
Протокол № 11 от 02 март 2020 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 2 април 2020 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 27 март 2020 г.
Протокол № 10 от 26 февруари 2020 г.
Протокол № 9 от 12 февруари 2020 г.
Протокол № 8 от 5 февруари 2020 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 11 март 2020 г.
План за дейността на Съвета за електронни медии за 2020 година.