Дейности

Начало » Дейности

Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 07 юли 2021 г.
Протокол № 17 от 16 юни 2021 г.
Проект на дневен ред за извънредно заседание на СЕМ на 29 юни 2021 г.
Проект на дневен ред за извънредно заседание на СЕМ на 25 юни 2021 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 23 юни 2021 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 16 юни 2021 г.
Протокол № 16 от 02 юни 2021 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 2 юни 2021 г.
Протокол № 15 от 19 май 2021 г.
Протокол № 14 от 10 май 2021 г.
Протокол № 13 от 28 април 2021 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 19 май 2021 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 10 май 2021 г.
Протокол № 12 от 8 април 2021 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 28 април 2021 г.
Протокол № 11 от 30 март 2021 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 8 април 2021 г.
Отчет на СЕМ за периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 30 март 2021 г.
Протокол № 10 от 17 март 2021 г.