Дейности

Дейности

Начало » Дейности

Протокол № 48 от 21 ноември 2017 г.
Протокол № 47 от 14 ноември 2017 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 30 ноември 2017 г.
Протокол № 46 от 7 ноември 2017 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 21 ноември 2017 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 14 ноември 2017 г.
Протокол № 45 от 31 октомври 2017 г.
Протокол № 44 от 24 октомври 2017 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 7 ноември 2017 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 31 октомври 2017 г.
Протокол № 43 от 10 октомври 2017 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 24 октомври 2017 г.
Протокол № 42 от 28 септември 2017 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 10 октомври 2017 г.
Протокол № 41 от 14 септември 2017 г.
Протокол № 40 от 12 септември 2017 г.
Протокол № 39 от 29 август 2017 г.
Протокол № 38 от 23 август 2017 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 28 септември 2017 г.
Протокол № 37 от 22 август 2017 г.