Дейности

Дейности

Начало » Дейности

Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 06 февруари 2019 г.
Протокол № 2 от 15 януари 2019 г.
Протокол № 1 от 8 януари 2019 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 30 януари 2019 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 22 януари 2019 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 16 януари 2019 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 15 януари 2019 г.
Протокол № 42 от 11 декември 2018 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 8 януари 2019 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 11 декември 2018 г.
Протокол № 41 от 27 ноември 2018 г.
Протокол № 40 от 20 ноември 2018 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 27 ноември 2018 г.
Протокол № 39 от 13 ноември 2018 г.
Протокол № 38 от 8 ноември 2018 г.
Протокол № 37 от 6 ноември 2018 г.
Протокол № 36 от 30 октомври 2018 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 20 ноември 2018 г.
Протокол № 35 от 16 октомври 2018 г.
Протокол № 34 от 9 октомври 2018 г.