Дейности

Дейности

Начало » Дейности

Протокол № 19 от 14 юни 2018 г.
Протокол № 18 от 6 юни 2018 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 10 юли 2018 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 3 юли 2018 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 26 юни 2018 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 14 юни 2018 г.
Протокол № 17 от 22 май 2018 г.
Протокол № 16 от 15 май 2018 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 5 юни 2018 г.
Протокол № 15 от 9 май 2018 г.
Протокол № 14 от 3 май 2018 г.
Протокол № 13 от 24 април 2018 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 22 май 2018 г.
Протокол № 12 от 17 април 2018 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 15 май 2018 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 9 май 2018 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 3 май 2018 г.
Протокол № 11 от 3 април 2018 г.
Протокол № 10 от 27 март 2018 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 24 април 2018 г.