Дейности

Дейности

Начало » Дейности

План за дейността на Съвета за електронни медии за 2019 година.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 28 февруари 2019 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 21 февруари 2019 г.
Протокол № 6 от 6 февруари 2019 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 12 февруари 2019 г.
Протокол № 5 от 30 януари 2019 г.
Протокол № 4 от 22 януари 2019 г.
Протокол № 3 от 16 януари 2019 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 06 февруари 2019 г.
Протокол № 2 от 15 януари 2019 г.
Протокол № 1 от 8 януари 2019 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 30 януари 2019 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 22 януари 2019 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 16 януари 2019 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 15 януари 2019 г.
Протокол № 42 от 11 декември 2018 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 8 януари 2019 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 11 декември 2018 г.
Протокол № 41 от 27 ноември 2018 г.
Протокол № 40 от 20 ноември 2018 г.