Дейности

Дейности

Начало » Дейности

Протокол № 25 от 21 юни 2019 г.
Протокол № 24 от 17 юни 2019 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 9 юли 2019 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 5 юли 2019 г.
Протокол № 23 от 12 юни 2019 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 1 юли 2019 г.
Протокол № 22 от 11 юни 2019 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 28 юни 2019 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 21 юни 2019 г.
Протокол № 21 от 4 юни 2019 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 17 юни 2019 г.
Проект на дневен ред за извънредно заседание на СЕМ на 12 юни 2019 г.
Протокол № 20 от 29 май 2019 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 11 юни 2019 г.
Протокол № 19 от 22 май 2019 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 4 юни 2019 г.
Протокол № 18 от 14 май 2019 г.
Протокол № 17 от 9 май 2019 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 29 май 2019 г.
Протокол № 16 от 24 април 2019 г.