Дейности

Начало » Дейности

Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 22 януари 2020 г.
Протокол № 54 от 11 декември 2019 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 09 януари 2020 г.
Протокол № 53 от 04 декември 2019 г.
Протокол № 52 от 27 ноември 2019 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 20 декември 2019 г.
Протокол № 51 от 20 ноември 2019 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 11 декември 2019 г.
Концепция за развитие на БНТ на Сашо Йовков от 2019
Концепция за развитие на БНТ на Никола Тодоров от 2019
Концепция за развитие на БНТ на Явор Симов от 2019
Концепция за развитие на БНТ на Сашо Диков от 2019
Концепция за развитие на БНТ на Емил Кошлуков от 2019
Концепция за развитие на БНТ на Стоил Рошкев от 2019
Концепция за развитие на БНР на Светослав Костов от май 2019
Концепция за развитие на БНР на Митко Димитров от май 2019
Концепция за развитие на БНР на Валери Тодоров от май 2019
Концепция за развитие на БНР на Даниела Манолова от май 2019
Концепция за развитие на БНР на Александър Велев от май 2019
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 4 декември 2019 г.