Дейности

Дейности

Начало » Дейности

Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 08 август 2017 г.
Протокол № 31 от 11 юли 2017 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 25 юли 2017 г.
Протокол № 30 от 3 юли 2017 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 18 юли 2017 г.
Протокол № 29 от 27 юни 2017 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 11 юли 2017 г.
Отчет на СЕМ за периода 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 03 юли 2017 г.
Протокол № 28 от 20 юни 2017 г.
Протокол № 27 от 13 юни 2017 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 27 юни 2017 г.
Протокол № 26 от 06 юни 2017 г.
Протокол № 25 от 31 май 2017 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 20 юни 2017 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 13 юни 2017 г.
Протокол № 24 от 23 май 2017 г.
Протокол № 23 от 16 май 2017 г.
Протокол № 22 от 10 май 2017 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 06 юни 2017 г.