Дейности

Дейности

Начало » Дейности

Проект на дневен ред за извънредно заседание на СЕМ на 10 април 2017 г.
Протокол № 13 от 28 март 2017 г.
Протокол № 12 от 21 март 2017 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 4 април 2017 г.
Протокол № 11 от 15 март 2017 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 28 март 2017 г.
Протокол № 10 от 14 март 2017 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 21 март 2017 г.
Проект на дневен ред за извънредно заседание на СЕМ на 15 март 2016 г.
Протокол № 9 от 07 март 2017 г.
Протокол № 8 от 28 февруари 2017 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 14 март 2017 г.
Протокол № 7 от 23 февруари 2017 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 07 март 2017 г.
Протокол № 6 от 14 февруари 2017 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 28 февруари 2017 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 23 февруари 2017 г.
Протокол № 5 от 07 февруари 2017 г.
Протокол № 4 от 31 януари 2017 г.
Протокол № 3 от 24 януари 2017 г.