Дейности

Начало » Дейности

Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 3 февруари 2021 г.
Протокол № 1 от 13 януари 2021 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 27 януари 2021 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 20 януари 2021 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 13 януари 2021 г.
Протокол № 40 от 16 декември 2020 г.
Протокол № 39 от 04 декември 2020 г.
Протокол № 38 от 26 ноември 2020 г.
Протокол № 37 от 18 ноември 2020 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 16 декември 2020 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 4 декември 2020 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 26 ноември 2020 г.
Протокол № 36 от 04 ноември 2020 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 18 ноември 2020 г.
Протокол № 35 от 21 октомври 2020 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 4 ноември 2020 г.
Протокол № 34 от 06 октомври 2020 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 21 октомври 2020 г.
Протокол № 33 от 28 септември 2020 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 6 октомври 2020 г.