ПРЕДПРИЯТИЯ

Мир ТВ ЕООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 204692911
Държава България
Адрес на управление гр. Варна 9000, ул. "Димитър Икономов" № 36, вх. В, ет. 5, ап. 112
Телефон 0894 405115
е-mail [email protected]
Лице за контакт Ирина Олегова Ли
Органи на управление Управител -Ирина Олегова Ли.
Едноличен собственик на капитала   Ирина Олегова Ли.
Договори за разпространение на програми Допълнителна информация С писмо до СЕМ, дружеството"МИР ТВ" ЕООД, уведомява, че за периода 25.02.2019г -24.08.2019г. не е осъществявало дейност по разпространение на радио и телевизионни програми.


Договор с БИ ЕЙЧ ТИ ООД за разпространение на БЪЛГАРСКА ХРИСТИЯНСКА ТЕЛЕВИЗИЯ (БХТв)
Дата на подписване 01.08.2015 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват с. Лесковец.