ПРЕДПРИЯТИЯ

Ета Бг ООД - Недействащo ЕИК 13124137 0
Държава България
Адрес на управление гр. София 1606, ул. '20-ти април' № 6, ет. 1, ап. 1
Телефон 0659/ 92908
е-mail [email protected]
Адрес за кореспонденция гр. Червен бряг 5980, ул. "Васил Левски" № 1, бл. "Строител", вх. А, партер
Лице за контакт Мариан Антонов Атанасов
Органи на управление Управител - Мариан Антонов Атанасов.
Съдружници  Мариан Антонов Атанасов, Мариана Венелинова Желева - Атанасова.

Договори за разпространение на програми