ЛИНЕЙНИ УСЛУГИ

Вид
Обхват

Населено място
Способ на разпространение
Име на програма
БГ РАДИО logo БГ РАДИО
Вид дейност Радио
Профил Политематичен
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. Велико Търново 94.9 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 11.01.2001 г.
Лицензия 1-009-01-16
Срок на лицензия 25 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Лице Метрорадио ЕООД »
Streaming ONLINE БГ РАДИО ONLINE
БГ РАДИО logo БГ РАДИО
Вид дейност Радио
Профил Политематичен
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. Благоевград 91.4 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 11.01.2001 г.
Лицензия 1-009-01-17
Срок на лицензия 25 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Лице Метрорадио ЕООД »
Streaming ONLINE БГ РАДИО ONLINE
БГ РАДИО logo БГ РАДИО
Вид дейност Радио
Профил Политематичен
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. Стара Загора 93.6 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 05.07.2001 г.
Лицензия 1-009-01-18
Срок на лицензия 25 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Лице Метрорадио ЕООД »
Streaming ONLINE БГ РАДИО ONLINE
БГ РАДИО logo БГ РАДИО
Вид дейност Радио
Профил Политематичен
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. Гоце Делчев 93.0 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 19.04.2012 г.
Лицензия 1-009-01-19
Срок на лицензия 15 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Лице Метрорадио ЕООД »
Streaming ONLINE БГ РАДИО ONLINE
БГ РАДИО logo БГ РАДИО
Вид дейност Радио
Профил Политематичен
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. Шабла 93.0 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 23.04.2013 г.
Лицензия 1-009-01-20
Срок на лицензия 15 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Лице Метрорадио ЕООД »
Streaming ONLINE БГ РАДИО ONLINE
БГ РАДИО logo БГ РАДИО
Вид дейност Радио
Профил Политематичен
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. Силистра честота 89.9 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 17.11.2015 г.
Лицензия 1-009-01-21
Срок на лицензия 15 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Лице Метрорадио ЕООД »
БГ РАДИО logo БГ РАДИО
Вид дейност Радио
Профил Политематичен
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. Ихтиман 99.6 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 21.12.2016 г.
Лицензия 1-009-01-22
Срок на лицензия 15 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Лице Метрорадио ЕООД »
БГ РАДИО logo БГ РАДИО
Вид дейност Радио
Профил Политематичен
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. Ябланица 93.3 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 21.12.2016 г.
Лицензия 1-009-01-23
Срок на лицензия 15 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Лице Метрорадио ЕООД »
БГ РАДИО logo БГ РАДИО
Вид дейност Радио
Профил Политематичен
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
Берковица 102.7 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 16.09.2014 г.
Лицензия 1-009-01-24
Срок на лицензия 15 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Лице Метрорадио ЕООД »
БГ РАДИО logo БГ РАДИО
Вид дейност Радио
Профил Политематичен
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. Монтана 98.2 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 18.04.2024 г.
Лицензия 1-009-01-25
Срок на лицензия 15 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Лице Метрорадио ЕООД »
БЕЛЛА  
Вид дейност Радио
Профил Специализиран, за аудитория над 35 години; формат AC Adult Contemporary
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. Петрич 90.2 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 09.03.2000 г.
Лицензия 1-051-02-02
Срок на лицензия 25 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Лице Омъ - Илиеви ООД »
Уеб сайт http://www.radiobella.com/
Streaming ONLINE БЕЛЛА ONLINE
БНР - РАДИО КЪРДЖАЛИ logo БНР -  РАДИО КЪРДЖАЛИ
Вид дейност Радио
Профил Политематичен
Времетраене 18:00
след 01.01.2019 г. – до 18 часа

Вид обхват Регионален
Област Кърджали

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 19.04.2016 г.
Лицензия 1-063-01-11
Срок на лицензия 15 години
Вид на доставчика Обществен
Решения
Лице Българското Национално Радио »
БНТ 1 logo БНТ 1
Вид дейност Телевизия
Профил Политематичен
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Наземно цифрово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 30.09.2013 г.
Лицензия ЛРР-01-3-005-01
Срок на лицензия 15 години
Вид на доставчика Обществен
Решения
Лице Българската Национална Телевизия »
Уеб сайт http://bnt.bg/
Streaming ONLINE БНТ 1 ONLINE
БНТ 2 logo БНТ 2
Вид дейност Телевизия
Профил Политематичен, релизиран в областта на културата и образованието
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Наземно цифрово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 30.09.2013 г.
Лицензия ЛРР-01-3-005-03
Срок на лицензия 15 години
Вид на доставчика Обществен
Решения
Лице Българската Национална Телевизия »
Уеб сайт http://bnt.bg/bnt2/
Streaming ONLINE БНТ 2 ONLINE
БНТ 3 logo БНТ 3
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, спортно-развлекателен
Времетраене 18:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Наземно цифрово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 07.02.2014 г.
Лицензия ЛРР-01-3-005-04
Срок на лицензия 15 години
Вид на доставчика Обществен
Решения
Лице Българската Национална Телевизия »
Уеб сайт http://bnt.bg/
Streaming ONLINE БНТ 3 ONLINE