Изявление на ERGA относно проекта на Насоки за доставчиците на много големи онлайн платформи и много големи онлайн търсачки за намаляване на системните рискове за изборните процеси

Начало » ERGA » Доклади и позиции » Изявление на ERGA относно проекта на Насоки за доставчиците на много големи онлайн платформи и много големи онлайн търсачки за намаляване на системните рискове за изборните процеси