ПРЕДПРИЯТИЯ

ЕТ Делта Инженеринг - Самир Ахмед - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 114593985
Държава България
Адрес на управление гр. Русе 5940, бул." Цар Освободител" № 130, бл. ЦЮР-1,вх.Г, ет.1
Телефон 0899903920; 082/821181
е-mail [email protected]
Лице за контакт Самир Ахмед Джавид
Органи на управление Управител - Самир Ахмед Джавид.
Договори за разпространение на програми Допълнителна информация С писма до СЕМ, ЕТ "Делта Инженеринг - Самир Ахмед", уведомява, че за периода 25.02.2018г. - 24.08.2019г., не е разпространявал радио - и телевизионни програми. Дружеството предоставя услугата - Пренос на данни / Достъп до интернет.


Договор с Ес-Вижън ЕООД за разпространение на AMC
Териториален обхват Република България