ПРЕДПРИЯТИЯ

ЕЗНЕТ ЕООД - Недействащo ЕИК 200849386
Държава България
Адрес на управление Езерово 9168, ул. "Победа" № 5, бл. 6, вх. Б, ет. 4, ап. 27
Телефон 0876 235615
Лице за контакт Симеон Иванов Иванов
Органи на управление Управител - Симеон Иванов Иванов.
Едноличен собственик на капитала  Симеон Иванов Иванов.
Договори за разпространение на програми