ЛИНЕЙНИ УСЛУГИ

Вид
Обхват

Населено място
Способ на разпространение
Име на програма
pageBoxLeft123
X-Dream TV  
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, за пълнолетна аудитория
Времетраене 6:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 20.11.2003 г.
Вид на доставчика Търговски
Решения
Лице Френч Лавър ТВ Б.В (French Lover TV B.V.) »
ЕВРОНЮЗ  
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, посветен на световните новини
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 02.08.2022 г.
Вид на доставчика Търговски
Решения
Лице ЕВРОНЮЗ С.А. »
Евроспорт (интернешънъл)  
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, спортен
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 05.02.1996 г.
Вид на доставчика Търговски
Решения
Лице Евроспорт CAC »
Евроспорт 2  
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, спортен
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 10.01.2005 г.
Вид на доставчика Търговски
Решения
Лице Евроспорт CAC »
Евроспортнюз  
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, за спотрни новини
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 01.09.2000 г.
Вид на доставчика Обществен
Решения
Лице Евроспорт CAC »
Новьıй Мир  
Вид дейност Телевизия
Профил Политематичен
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Сателит
Начална дата на разпространение 01.11.2016 г.
Вид на доставчика Търговски
Решения
Лице CHO Media SL. »
pageBoxLeft123