Вид
Обхват

Населено място
Способ на разпространение
Име на програма
NOVA NEWS NOVA NEWS
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, новинарски
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Наземно цифрово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 04.01.2021 г.
Лицензия ЛРР-01-3-011-02
Срок на лицензия 15 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Лице Нова Броудкастинг Груп ЕООД »
NOVELLA/ НОВЕЛА NOVELLA/ НОВЕЛА
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, развлекателен
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Наземно цифрово радиоразпръскване
Лицензия ЛРР-01-3-003-05
Срок на лицензия 15 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Лице БТВ Медиа Груп ЕАД »
THE VOICE TV THE VOICE TV
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, музикален
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Наземно цифрово радиоразпръскване
Лицензия ЛРР-01-3-014-01
Срок на лицензия 15 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Лице Радио Веселина ЕАД »
Уеб сайт http://www.thevoice.bg/
Streaming  ONLINE
TV 7 TV 7
Вид дейност Телевизия
Профил Политематичен
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Наземно цифрово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 30.09.2013 г.
Лицензия ЛРР-01-3-017-01
Срок на лицензия 15 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Лице ТВ Седем ЕАД (в несъстоятелност) »
Уеб сайт http://tv7.bg/
Streaming  ONLINE
TV GUIDE  
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, информационно-справочен
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Наземно цифрово радиоразпръскване
Лицензия ЛРР-01-3-018-01
Срок на лицензия 15 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Лице Ти Ви Гайд Нетуърк ООД »
Уеб сайт http://www.tvguide.bg/
АВТОРАДИО АВТОРАДИО
Вид дейност Радио
Профил Специализиран, за аудитория до 30 години
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
, гр. Ябланица 104.7 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 21.12.2016 г.
Лицензия ЛРР-01 1-026-03-01
Срок на лицензия 15 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Лице РТЕ НЕТ ООД »
АВТОРАДИО АВТОРАДИО
Вид дейност Радио
Профил Специализиран, за аудитория до 30 години
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
Несебър 94.4 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 10.04.2017 г.
Лицензия ЛРР-01 1-026-03-02
Срок на лицензия 15 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Лице РТЕ НЕТ ООД »
АВТОРАДИО АВТОРАДИО
Вид дейност Радио
Профил Специализиран, за аудитория до 30 години
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. Царево 98.0 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 10.04.2017 г.
Лицензия ЛРР-01 1-026-03-03
Срок на лицензия 15 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Лице РТЕ НЕТ ООД »
АВТОРАДИО АВТОРАДИО
Вид дейност Радио
Профил Специализиран, за аудитория до 30 години
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
Елена 93.3MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 10.05.2017 г.
Лицензия ЛРР-01 1-026-03-04
Срок на лицензия 15 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Лице РТЕ НЕТ ООД »
АВТОРАДИО АВТОРАДИО
Вид дейност Радио
Профил Специализиран, за аудитория до 30 години
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. Видин 101.8 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 26.07.2001 г.
Лицензия ЛРР-01 1-026-03-05
Срок на лицензия 25 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Лице РТЕ НЕТ ООД »
АВТОРАДИО АВТОРАДИО
Вид дейност Радио
Профил Специализиран, за аудитория до 30 години
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
Пещера 95.0 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 03.05.2018 г.
Лицензия ЛРР-01-1-026-03-06
Срок на лицензия 15 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Лице РТЕ НЕТ ООД »
АЛМА МАТЕР - КЛАСИКА АЛМА МАТЕР - КЛАСИКА
Вид дейност Радио
Профил Политематичен
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. София 88.0 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 11.01.2001 г.
Лицензия 1-062 -01-01
Срок на лицензия 25 години
Вид на доставчика Обществен
Решения
Лице Софийски университет Св. Климент Охридски »
Streaming  ONLINE
АЛФА ТВ АЛФА ТВ
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, информационно-образователен
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Наземно цифрово радиоразпръскване
Лицензия ЛРР-01-3-023-01
Срок на лицензия 15 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Лице Фондация Алфа 2018»
Уеб сайт https://www.alfa.bg/
АСТРА ПЛЮС  
Вид дейност Радио
Профил Специализиран, за аудитория от 20 до 45 години,
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
Дупница 97.2 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 21.12.2016 г.
Лицензия ЛРР-01 1-078-01-01
Срок на лицензия 15 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Лице Е - 79 ЕООД »
Б ТВ Б ТВ
Вид дейност Телевизия
Профил Политематичен
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Наземно цифрово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 01.10.2013 г.
Лицензия ЛРР–01–3–003–01
Срок на лицензия 15 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Лице БТВ Медиа Груп ЕАД »
Уеб сайт http://www.btv.bg/
Streaming  ONLINE