Резултати от търсене на ""


Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз за периода 01.01.2022 г. до 30.11.2022 г.
Отчет за извършени разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социалната политика към 30.11.2022 г.
Българската Национална Телевизия - Линейни услуги Българската Национална Телевизия
Нова Броудкастинг Груп ЕООД - Линейни услуги Нова Броудкастинг Груп
БТВ Медиа Груп ЕАД - Линейни услуги БТВ Медиа Груп
Агенция Атлантик ЕООД - Линейни услуги Агенция Атлантик
Агенция Витоша ЕООД - Линейни услуги Агенция Витоша
Бумеранг ФМ ЕООД - Линейни услуги Бумеранг ФМ
Българска Радиокомпания ЕООД - Линейни услуги Българска Радиокомпания
Гео Адвайзърс ЕООД - Линейни услуги Гео Адвайзърс
Гларус ООД - Линейни услуги Гларус
Гларус Р ООД - Линейни услуги Гларус Р
Дарик Радио АД - Линейни услуги Дарик Радио
Ти Ви Гайд Нетуърк ООД - Линейни услуги Ти Ви Гайд Нетуърк
Диян Бояджиев ЕООД - Линейни услуги Диян Бояджиев
Добруджа Спектър ЕООД - Линейни услуги Добруджа Спектър
ЕТ Зетра - Петко Чернев - Линейни услуги Зетра - Петко Чернев
Омъ - Илиеви ООД - Линейни услуги Омъ - Илиеви
ЕТ Нем - Генов - Георги Генов - Линейни услуги Нем - Генов - Георги Генов
Лакс Медиа ООД - Линейни услуги Лакс Медиа