Вид
Обхват

Населено място
Способ на разпространение
Име на програма
ОБЩИНСКО РАДИО - ГАБРОВО ОБЩИНСКО РАДИО - ГАБРОВО
Вид дейност Радио
Профил Политематичен
Времетраене 4:00
от понеделник до петък

Вид обхват Местен
град Габрово

Способ на разпространение Кабел
Начална дата на разпространение 06.01.2011 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-5-012-01
Вид на доставчика Обществен
Решения
Лице Община Габрово »
ОБЩИНСКО РАДИО - ПЛЕВЕН  
Вид дейност Радио
Профил Политематичен
Времетраене 2:00
понеделник - петък

Вид обхват Местен

населените места в община Плевен

Способ на разпространение Кабел
Начална дата на разпространение 20.01.2001 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-5-008-01
Вид на доставчика Обществен
Решения
Лице Община Плевен »
Уеб сайт http://radio.pleven.bg/
Streaming  ONLINE
ОБЩИНСКО РАДИО - РУСЕ ОБЩИНСКО РАДИО - РУСЕ
Вид дейност Радио
Профил Политематичен
Времетраене 1:00

Вид обхват Местен
община Русе

Способ на разпространение Кабел
Начална дата на разпространение 20.04.2000 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-5-009-01
Вид на доставчика Обществен
Решения
Лице Община Русе »
Уеб сайт http://radioruse.com/
Streaming  ONLINE
ОБЩИНСКО РАДИО АЙТОС  
Вид дейност Радио
Профил Политематичен
Времетраене 1:00

Вид обхват Местен
Община Айтос

Способ на разпространение Кабел
Начална дата на разпространение 24.03.2010 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-5-010-01
Вид на доставчика Обществен
Решения
Лице Община Айтос »
Уеб сайт http://www.aitos.org/
ОБЩИНСКО РАДИО ВЕЛИКО ТЪРНОВО  
Вид дейност Радио
Профил Политематичен
Времетраене 4:00
от понеделник до петък

Вид обхват Местен
община Велико Търново

Способ на разпространение Кабел
Начална дата на разпространение 25.02.2013 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-5-031-01
Вид на доставчика Обществен
Решения
Лице Община Велико Търново »
Уеб сайт http://radiovelikotarnovo.com/
Streaming  ONLINE
ОБЩИНСКО РАДИО ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ  
Вид дейност Радио
Профил Политематичен
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
община Гоце Делчев

Способ на разпространение Кабел
Начална дата на разпространение 06.10.2009 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-5-013-01
Вид на доставчика Обществен
Решения
Лице Община Гоце Делчев »
ОБЩИНСКО РАДИО КАВАРНА ОБЩИНСКО РАДИО КАВАРНА
Вид дейност Радио
Профил Политематичен
Времетраене 1:00

Вид обхват Местен
град Каварна

Способ на разпространение Кабел
Начална дата на разпространение 16.02.2010 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-5-014-01
Вид на доставчика Обществен
Решения
Лице Община Каварна »
Уеб сайт http://kavarna.bg/
ОБЩИНСКО РАДИО КОТЕЛ  
Вид дейност Радио
Профил Политематичен
Времетраене 1:00

Вид обхват Местен
гр. Котел и населените места от общината

Способ на разпространение Кабел
Начална дата на разпространение 13.02.2009 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-5-016-01
Вид на доставчика Обществен
Решения
Лице Община Котел »
Уеб сайт http://www.kotel.bg/
ОБЩИНСКО РАДИО КЪРДЖАЛИ ОБЩИНСКО РАДИО КЪРДЖАЛИ
Вид дейност Радио
Профил Политематичен
Времетраене 2:00

Вид обхват Местен
Община Кърджали

Способ на разпространение Кабел
Начална дата на разпространение 05.08.2009 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-5-017-01
Вид на доставчика Обществен
Решения
Лице Община Кърджали »
Уеб сайт http://www.kardjali.bg/
ОБЩИНСКО РАДИО ЛОВЕЧ ОБЩИНСКО РАДИО ЛОВЕЧ
Вид дейност Радио
Профил Политематичен
Времетраене 1:00

Вид обхват Местен
Община Ловеч

Способ на разпространение Кабел
Начална дата на разпространение 05.08.2009 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-5-018-01
Вид на доставчика Обществен
Решения
Лице Община Ловеч »
Уеб сайт http://www.lovech.bg/
ОБЩИНСКО РАДИО РАЗГРАД  
Вид дейност Радио
Профил Политематичен
Времетраене 1:30
от понеделник до петък

Вид обхват Местен
Община Разград

Способ на разпространение Кабел
Начална дата на разпространение 30.06.2009 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-5-019-01
Вид на доставчика Обществен
Решения
Лице Община Разград »
Уеб сайт http://www.razgrad.bg/
ОБЩИНСКО РАДИО СРЕДЕЦ ОБЩИНСКО РАДИО СРЕДЕЦ
Вид дейност Радио
Профил Политематичен
Времетраене 1:00

Вид обхват Местен
населените места от Община Средец

Способ на разпространение Кабел
Начална дата на разпространение 19.10.2009 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-5-023-01
Вид на доставчика Обществен
Решения
Лице Община Средец »
Уеб сайт http://sredets.bg/
ПЛАНЕТА ФОЛК ПЛАНЕТА ФОЛК
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, музикален
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 15.03.2007 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-072-01
Вид на доставчика Търговски
Решения
Лице Пайнер Медиа ООД »
Уеб сайт http://planetafolk.tv/
Пловдивска Телевизия Тракия Пловдивска Телевизия Тракия
Вид дейност Телевизия
Профил Политематичен
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел
Начална дата на разпространение 01.09.2005 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР–02–4–089–01 / 22.01.2013 г.
Вид на доставчика Търговски
Решения
Лице Сат ТВ ООД »
Уеб сайт http://www.potv.eu/
Streaming  ONLINE
ППТВ ППТВ
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, култура и образование
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 06.12.2010 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-074-01
Вид на доставчика Обществен
Решения
Лице Пловдивска митрополия на БПЦ »
Уеб сайт http://www.plovdivskamitropolia.bg/
Streaming  ONLINE