Новини и прессъобщения

Начало » Новини и прессъобщения
Филтър

Становище на БХК по повод намесата в работата на СЕМ срещу програмата на турски език - 09.09.2015 г.
Прессъобщение - 29.07.2015 г. Форум "Медийна седмица в Киев"
Съобщение - 20.07.2015 г.
Прессъобщение - 16.07.2015 г. Обществена консултация за промени в ДАВМУ
Съобщение до предприятията, които разпространяват български и чуждестранни програми - 14.07.2015 г. Срок за подаване на документите 24.08.2015 г.
Списък на доставчици и предприятия, които не получават кореспонденция - 29.06.2015 г.
Съобщение - 13.05.2015 г.
Съобщение - 20.04.2015 г.
Прессъобщение - 09.04.2015 г. Посещение на китайска делегация
Прессъобщение - 07.04.2015 г. от заседание на СЕМ от 07 април
Прессъобщение - 31.03.2015 г. Георги Лозанов отново е председател на СЕМ
Прессъобщение - 26.03.2015 г. Среща СЕМ - Организация за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ)
Прессъобщение - 24.03.2015 г. СЕМ класира кандидатите в конкурсите за радиодейност за градовете Кубрат, Нови Пазар, Попово, Силистра и Тутракан.
Прессъобщение - 19.03.2015 г. относно фокусиран мониторинг върху медийното отразявяне на етническите, религиозните и културните различия и речта на омразата.
Прессъобщение - 17.03.2015 г. СЕМ класира кандидатите в конкурсите за радиодейност за градовете Асеновград, Тервел, Провадия, Якоруда и Мадан.
Съобщение до предприятията, които разпространяват български и чуждестранни програми - 12.02.2015 г. Срок за подаване на документите 24.02.2015 г.
Прессъобщение - 23.01.2015 г. председателят на СЕМ участва в заседание на Националния координационен механизъм по правата на човека в МВнР
Съобщение - 03.12.2014 г. относно прилагане на член 13, член 16 и член 17
от Директива 2010/13 на ЕП и на Съвета – Директива за аудиовизуални медийни услуги
Съобщение - 13.11.2014 г. относно продаване на конкурсни книжа за градовете Асеновград, Тервел, Провадия, Якоруда, Мадан, Каолиново, Кубрат, Нови Пазар, Попово, Силистра и Тутракан.
Прессъобщение - 13.11.2014 г. СЕМ установява сътрудничество с Националната комисия за радио и телевизия на Армения