Новини и прессъобщения

Начало » Новини и прессъобщения
Филтър

Прессъобщение - 31.03.2015 г. Георги Лозанов отново е председател на СЕМ
Прессъобщение - 26.03.2015 г. Среща СЕМ - Организация за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ)
Прессъобщение - 24.03.2015 г. СЕМ класира кандидатите в конкурсите за радиодейност за градовете Кубрат, Нови Пазар, Попово, Силистра и Тутракан.
Прессъобщение - 19.03.2015 г. относно фокусиран мониторинг върху медийното отразявяне на етническите, религиозните и културните различия и речта на омразата.
Прессъобщение - 17.03.2015 г. СЕМ класира кандидатите в конкурсите за радиодейност за градовете Асеновград, Тервел, Провадия, Якоруда и Мадан.
Съобщение до предприятията, които разпространяват български и чуждестранни програми - 12.02.2015 г. Срок за подаване на документите 24.02.2015 г.
Прессъобщение - 23.01.2015 г. председателят на СЕМ участва в заседание на Националния координационен механизъм по правата на човека в МВнР
Съобщение - 03.12.2014 г. относно прилагане на член 13, член 16 и член 17
от Директива 2010/13 на ЕП и на Съвета – Директива за аудиовизуални медийни услуги
Съобщение - 13.11.2014 г. относно продаване на конкурсни книжа за градовете Асеновград, Тервел, Провадия, Якоруда, Мадан, Каолиново, Кубрат, Нови Пазар, Попово, Силистра и Тутракан.
Прессъобщение - 13.11.2014 г. СЕМ установява сътрудничество с Националната комисия за радио и телевизия на Армения
Прессъобщение - 06.11.2014 г. от заседание на СЕМ от 4 ноември
Прессъобщение - 24.10.2014 г. Групата на европейските надзорници за аудиовизуални медийни услуги /ERGA/ прие декларация за необходимостта от регулаторна независимост.
Прессъобщение - 22.10.2014 г. от заседание на СЕМ от 21 октомври
Прессъобщение - 17.09.2014 г. СЕМ разгледа доклад за медийното отразяване на предизборната кампания.
Прессъобщение - 28.08.2014 г.
Прессъобщение - 24.07.2014 г. СЕМ класира кандидатите в обявените конкурси за издаване на лицензии за радиодейност за град Девня.
Съобщение до предприятията, които разпространяват български и чуждестранни програми - 24.07.2014 г.
Прессъобщение - 23.07.2014 г. СЕМ класира кандидатите в обявените конкурси за издаване на лицензии за радиодейност за град Велико Търново.
Прессъобщение - 15.07.2014 г. СЕМ класира кандидатите в конкурсите за радиодейност за градовете Белоградчик, Берковица, Козлодуй, Кюстендил, Поморие.
Прессъобщение - 02.07.2014 г. СЕМ класира кандидатите в конкурсите за радиодейност за градовете Карнобат, Шумен, Исперих и Момчилград.