ПРЕДПРИЯТИЯ

Име на предприятие
Телефон.ком ООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 200343921
Държава България
Адрес на управление гр. Сливен 8800, бул. "Хаджи Димитър" , бл. 64, вх. Д
Телефон 0885 760454
е-mail donev66@abv.bg
Лице за контакт Димитър Георгиев Донев
Органи на управление Управител - Наташа Петрова Найденова.Съдружници  Едноличен собственик на капитала - Наташа Петрова Найденова.
  Договори за разпространение на програми
ТЕЛНЕТ (заличен търговец - 28.09.2023) ООД ЕИК 104639509
Органи на управление Правоприемник: ВИВАКОМ БЪЛГАРИЯ ЕАД, ЕИК 831642181 (преобразуване чрез вливане 28.09.2023 г.)
  Договори за разпространение на програми
ТЕРА ТВ ЕООД ЕИК 202213497
Държава България
Адрес на управление Сливо поле 7060, ул. Воден № 3
Телефон 0889659505
е-mail r.mollov@abv.bg
Лице за контакт Радослав Моллов
Органи на управление Радослав Славчев Моллов

Едноличен собственик на капитала   Радослав Славчев Моллов
  Договори за разпространение на програми
ТЕРИНЕТ ЕООД ЕИК 202581638
Държава България
Адрес на управление гр. Гоце Делчев 2900, ул. Паул Ленц № 2
Телефон 0887 661446
е-mail terinet@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. Гоце Делчев 2900, ул. Николай Добрев № 1
Лице за контакт Велизар Лилов Летков
Органи на управление Велизар Лилов Летков
Едноличен собственик на капитала   Велизар Лилов Летков
  Договори за разпространение на програми
Технолукс ООД ЕИК 108692434
Държава България
Адрес на управление гр. Кърджали 6600, ул. Булаир № 27, магазин Технолукс
Лице за контакт Георги Димитров Дечев
Органи на управление Георги Димитров Дечев, Асен Борисов Нанов (заедно и поотделно)
Съдружници  Съни Маркет ЕООД, Асен Борисов Нанов
  Договори за разпространение на програми
ТИ ВИ ЕМ - 5 ЕООД ЕИК 106503372
Държава България
Адрес на управление Бяла Слатина 3200, ул. Крайбрежна № 8Б, вх. В, ет. 4, ап. 39
Телефон 0888 949617
е-mail tv01@abv.bg
Лице за контакт Милен Красимиров Цветков
Органи на управление Милен Красимиров Цветков
Едноличен собственик на капитала  Милен Красимиров Цветков


  Договори за разпространение на програми
ТиВи Нет Сървисис ЕООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 175099926
Държава България
Адрес на управление гр. Пловдив 4002, ул. "Перущица" № 8
Телефон 0876 966909
е-mail office@voffice.bg
Адрес за кореспонденция гр. София 1000, бул."Свети Наум" № 25
Лице за контакт Златко Рабаджиевски
Органи на управление Управител - Златко Рабаджиевски.
Едноличен собственик на капитала   Златко Рабаджиевски.
  Договори за разпространение на програми
Тимнет ЕООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 205239593
Държава България
Адрес на управление гр. София 1220, ж.к. Лев Толстой, бл. 22, вх. Б, ет. 1, ап. 14
Телефон 0886108510
е-mail july.marinov.84@gmail.com
Адрес за кореспонденция гр. Козлодуй 3320, ул. "Царибродска" № 14
Лице за контакт Юлиян Емилов Маринов
Органи на управление Управител - Андон Божидаров Гаврилов
Едноличен собственик на капитала   Андон Божидаров Гаврилов
Лица, упражняващи контрол Андон Божидаров Гаврилов
  Договори за разпространение на програми
ТОНИ КОМ-19 ЕООД - Недействаща ЕИК 205586626
Държава България
Адрес на управление гр. Раднево 6260, ул. "Юрий Гагарин" № 24, ет. 1, ап.
е-mail tonikom19@abv.bg
Лице за контакт Пламен Йовчев Желязков
Органи на управление Управител - Тоньо Грозев Иванов.
Едноличен собственик на капитала  Тоньо Грозев Иванов.
  Договори за разпространение на програми
Тор Медия ЕООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 831595931
Държава България
Адрес на управление гр. София 1000, ул. 'Княз Борис І' № 61
Телефон 02/ 953434
е-mail ikoniko@mail.bg
Адрес за кореспонденция гр. Пловдив 4000, ул. 'Бунтовнишка' № 13
Лице за контакт Николай Ганчев Петров
Органи на управление Управител - Красимир Иванов Герасимов.
Едноличен собственик на капитала  Катерина Севастакиева Ангелова.
  Договори за разпространение на програми
Торонет ООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 206376424
Държава България
Адрес на управление гр. Перник 2300, ул. "Кракра" № 57
Телефон 0888 216659
е-mail toronet@abv.bg
Лице за контакт Ивайло Григоров
Органи на управление Управител - Ивайло Йорданов Григоров
Съдружници  Красимир Любчов Павлов, Ивайло Йорданов Григоров, Николай Радков Томов.  Договори за разпространение на програми
ТРАКИЯ КАБЕЛ ООД ЕИК 123727668
Държава България
Адрес на управление гр. Стара Загора 6000, бул. Цар Симеон Велики № 160, ет. 6, офис 20
Телефон 042/ 635435; 0898515550; 042 651166
е-mail office@trakiacable.net
Адрес за кореспонденция гр. Стара Загора 6000, ул. Евредика № 5
Лице за контакт Цанка Люцканова
Органи на управление Бойко Димов Байчев
Съдружници  Борис Петков Кърчев, Бойко Димов Байчев
  Договори за разпространение на програми
Трансвидеоком ООД - Недействаща ЕИК 102083024
Държава България
Адрес на управление гр. София 1164, ж. к . 'Лозенец', ул. 'Галичица' № 26, ет. 4, ап.7
Телефон 02/ 745453; 0888309065; 02 8689232;0888796611;0339 63181
е-mail petar_g_@yahoo.com
Лице за контакт Петър Кирилов Георгиев
Органи на управление Управител - Петър Кирилов Георгиев.
Съдружници  Йордан Петров Владимиров , Петър Кирилов Георгиев.
  Договори за разпространение на програми
Трансвидеоком - Приморско ООД - Недействаща ЕИК 812233358
Държава България
Адрес на управление гр. Приморско 8290, ул. 'Ропотамо' № 80
Телефон 02/ 745453; 0888309065; 02 8689232
е-mail petar_g_@yahoo.com
Адрес за кореспонденция гр. София 1164, ул. 'Галичица' № 26, ет. 4, ап. 7
Лице за контакт Петър Кирилов Георгиев
Органи на управление Управител - Петър Кирилов Георгиев.
Съдружници  "Трансвидеоком"" ООД, ЕТ. "Белком - Петър Кирилов".

  Договори за разпространение на програми
Транскейбъл ТВ ООД ЕИК 131343083
Държава България
Адрес на управление Елин Пелин 2100, ул. Никола Вапцаров № 9, бл. 8, ет. 6, ап. 16
Телефон 0723/ 66532
е-mail bonev@botevgrad.com
Адрес за кореспонденция гр. Ботевград 2140, ул. Цар Освободител № 23
Лице за контакт Силвия Илиева Бонева
Органи на управление Силвия Илиева БоневаСъдружници  Силвия Илиева Бонева, Вирджиния Руменова Бонева

 

  Договори за разпространение на програми