ПРЕДПРИЯТИЯ

Име на предприятие
Феърплей Пропъртис Мениджмънт ЕООД ЕИК 131468770
Държава България
Адрес на управление гр. София 1407, бул. 'Черни връх' № 51 Б
Телефон 02 8199181 02 8199200
е-mail fpmanagement@maillbg. info
Уеб сайт http://fpihotels.com
Лице за контакт Мария Иванова Митова
Органи на управление  Управители - Мария Иванова Митова, Никола Тодоров Петков.
Едноличен собственик на капитала   Феърплей пропъртис мениджмънт
  Договори за разпространение на програми
Финес-Т ЕООД ЕИК 202364878
Държава България
Адрес на управление Браничево 9700, ул."Шейново" No 21
Телефон 0895 635445
е-mail tsyurmeli@mail.bg
Лице за контакт Ибрям Себардин Сюрмели
Органи на управление Управител - Ибрям Себардин Сюрмели.
Едноличен собственик на капитала  Ибрям Себардин Сюрмели.
  Договори за разпространение на програми
Флай НЕТ 1 ЕООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 203316272
Държава България
Адрес на управление Елин Пелин 2100, ул. "Лесновска" № 7
Телефон 0878 608664
е-mail fly.net@abv.bg
Лице за контакт Станислава Валериева Гелева
Органи на управление Управител - Румяна Станиславова Христова.
Едноличен собственик на капитала  Румяна Станиславова Христова .
  Договори за разпространение на програми
Фотон-К ЕООД ЕИК 120062010
Държава България
Адрес на управление гр. Смолян, бул. България № 6
Телефон 0893354545
е-mail photonk@abv.bg
Органи на управление Управител - Мюмюн Екрем Муса
Едноличен собственик на капитала  Мюмюн Екрем Муса
  Договори за разпространение на програми
ЕТ Хава Бухова- Иван Димитров - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 205956805
Държава България
Адрес на управление гр. Петрич 2850, ул. "Места" № 3
Телефон 0897 282349
е-mail e_28@abv.bg
Лице за контакт Момчил Георгиев Терзиев
Органи на управление Иван Ангелов Димитров
  Договори за разпространение на програми
ЕТ Халил Адем ЕИК 101621534
Държава България
Адрес на управление Дъбница 2940, ул. Девета № 18
Телефон 07522/ 383; 0898 770460
е-mail halil_ade;@dir.bg
Лице за контакт Халил Халил Адем
Органи на управление Управител-Халил Халил Адем.
  Договори за разпространение на програми
Херос Кейбъл - Балчик ЕООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 103591538
Държава България
Адрес на управление гр. Варна 9000, ул. Алеко Константинов № 37
Телефон 052/ 604039; 0888602960
е-mail stoichev@heros-bg.net
Лице за контакт Йордан Асенов Стойчев
Органи на управление Управител - Йордан Асенов Стойчев.
Едноличен собственик на капитала   Йордан Асенов Стойчев.
  Договори за разпространение на програми
Херос Кейбъл - Варна ЕООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 103157011
Държава България
Адрес на управление гр. Варна 9000, ул. Алеко Константинов № 37
Телефон 052/ 604039; 0888602960
е-mail stoichev@heros-bg.net
Лице за контакт Йордан Асенов Стойчев
Органи на управление Управител - Йордан Асенов Стойчев.
Едноличен собственик на капитала   Йордан Асенов Стойчев.
  Договори за разпространение на програми
ЦИФРОВА КАБЕЛНА КОРПОРАЦИЯ ООД ЕИК 115545452
Държава България
Адрес на управление гр. Пловдив 4018, бул. Марица № 154, ет. 3
е-mail valcheva.daniela@gmail.com
Органи на управление Иван Христов Гологанов 
Съдружници  Иван Христов Гологанов, Ели Иванова Гологанова
  Договори за разпространение на програми
ЦИФРОВИ СИСТЕМИ - НЕТУОРКС ЕООД ЕИК 202236955
Държава България
Адрес на управление гр. Русе 7012, бул. Неофит Бозвели No 18, вх. А, ет. 9, ап. 36
Телефон 0899903920
е-mail sahmed@abv.bg
Лице за контакт Самир Ахмед Джавид
Органи на управление Самир Ахмед Джавид

Едноличен собственик на капитала  Самир Ахмед Джавид
  Договори за разпространение на програми
Сдружение ЧЕТ ЕИК 130994319
Държава България
Адрес на управление гр. София 1606, ул. 20-ти април № 6, ет. 1, ап. 1
Телефон 0659 92625
е-mail tvo1@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. Червен бряг 5980, бл. Строител, ул. Васил Левски № 1, вх. А
Лице за контакт Мариана Венелинова Желева
Органи на управление Мариана Венелинова Желева


  Сим Кабел ООД
  Договори за разпространение на програми
Шумен Спринт ООД ЕИК 114619145
Държава България
Адрес на управление гр. Шумен 9700, ул. Цар Освободител № 97, ет. 7
е-mail plevensprint@sprint-bg.net
Лице за контакт Пламен Доков
Органи на управление Поля Петкова Митова
Съдружници  Ивайло Стефанов Иванов, Алекси Василев Алексиев, Спринт ООД, Поля Петкова Митова, Ивайло Петков Върбичков
  Договори за разпространение на програми
ЮЛИНА БГ ЕООД ЕИК 203487985
Държава България
Адрес на управление гр. Русе 7000, ул. Захари Стоянов № 21,вх. 1, ет. 3
Телефон 0887174841
е-mail yulinabg@gmail.com
Адрес за кореспонденция Тетово 7044, ул. Александър Стамболийски № 31
Лице за контакт Юлиян Иванов Йорданов
Органи на управление Юлиян Иванов Йорданов
Едноличен собственик на капитала  Юлиян Иванов Йорданов
  Договори за разпространение на програми