Име на предприятие
Цифрова кабелна корпорация ООД ЕИК 115545452
Държава България
Адрес на управление гр. Пловдив 4018, бул. "Марица" No 154,ет.3
е-mail valcheva.daniela@gmail.com
Органи на управление Управител - Иван Христов Гологанов 
Съдружници  Иван Христов Гологанов и Ели Иванова Гологанова.
  Договори за разпространение на програми
Цифрови Системи -Нетуоркс ЕООД ЕИК 202236955
Държава България
Адрес на управление гр. Русе 7012, бул. Неофит Бозвели No 18, вх. А, ет. 9, ап. 36
Телефон 0899903920
е-mail sahmed@abv.bg
Лице за контакт Самир Ахмед Джавид
Органи на управление Управител - Самир Ахмед Джавид.
Едноличен собственик на капитала  Самир Ахмед Джавид.
  Договори за разпространение на програми
Чет ООД ЕИК 130994319
Държава България
Адрес на управление гр. София 1606, ул. '20-ти април' № 6, ет. 1, ап. 1
Телефон 0659 92625
е-mail tvo1@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. Червен бряг 5980, бл. "Строител", ул."Васил Левски", №1вх.А
Лице за контакт Мариан Антонов Атанасов
Органи на управление Управител - Мариан Антонов АтанасовСъдружници  Пламен Петров Петров, "Сим Кабел",  ЕИК 131198008
  Договори за разпространение на програми
Шумен Спринт ООД ЕИК 114619145
Държава България
Адрес на управление гр. Шумен 9700, ул. 'Цар Освободител' № 97, ет.7
е-mail plevensprint@sprint-bg.net
Адрес за кореспонденция гр. Шумен 9700, ул.'Цар Освободител' № 97, ет.7
Лице за контакт Пламен Доков
Органи на управление Управител- Пламен Добринов Доков.
Съдружници  Ивайло Стефанов Иванов , Алекси Василев Алексиев , Спринт ООД
  Договори за разпространение на програми
Юлина БГ ЕООД ЕИК 203487985
Държава България
Адрес на управление гр. Русе 7000, ул."Захари Стоянов" №21,вх.1,ет.3
Телефон 0887174841
е-mail yulinabg@gmail.com
Адрес за кореспонденция Тетово 7044, ул. "Александър Стамболийски" № 31
Лице за контакт Юлиян Йорданов
Органи на управление Управител - Юлиян Иванов Йорданов.
Едноличен собственик на капитала   Юлиян Иванов Йорданов.
  Договори за разпространение на програми